Up2DigiSchool
Realne podejście pedagogiczne do cyfrowej edukacji szkolnej oparte na doświadczeniach Up2U

Projekt Up2DigiSchool ma na celu poprawę obecnej sytuacji w edukacji cyfrowej w Europie. Up2DigiSchool skupia się na edukacji szkolnej dla uczniów od 13 roku życia, tj. edukacji w szkołach średnich lub zawodowych w większości krajów.

Projekt Up2DigiSchool opiera się na doświadczeniach projektu Up2U, zatem wykorzystując sieć szkół średnich zaangażowanych do projektu Up2U i poszerzając społeczność o nowe szkoły, partnerzy będą analizować i testować skuteczność narzędzi i podejść pedagogicznych oraz prowadzić szkolenia dla nauczycieli. Chociaż zakończony w 2020 projekt Up2U został pozytywnie oceniony przez nauczycieli, w jego trakcie zidentyfikowano ich dalsze potrzeby. Up2DigiSchool przyjmie metodologię i rozwiązania techniczne poprzednika, przystosuje ją do bieżącej sytuacji i nowo rozpoznanych potrzeb nauczycieli, a także rozszerzy bazę poprzednich szkół docelowych, aby dotrzeć do większej liczby nauczycieli w Europie.

Cele:

  • Poprawa obecnej sytuacji w edukacji cyfrowej w Europie.
  • Wspieranie przygotowania szkół, nauczycieli i edukatorów do transformacji cyfrowej oraz rozwijania umiejętności i kompetencji cyfrowych uczniów.
  • Rozszerzenie bezpłatnej, open-sourcowej platformy Up2U o nowe funkcje i usługi.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum sześciu partnerów z czterech krajów: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnikę Kowieńską (KTU), Centrum Edukacji Regionu Kowieńskiego (KRSC), Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach (NTUA), Ellinogermaniki Agogi w Palini (EA) oraz Uniwersytet Sapienza w Rzymie (URoma). Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w projekcie Up2DigiSchool pełni rolę koordynatora.

Data rozpoczęcia: 2022-02-01
Data zakończenia: 2025-02-01
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Erasmus +