Zapraszamy na warsztaty na temat kryptografii kwantowej

Zapraszamy na warsztaty na temat kryptografii kwantowej

22 czerwca br. odbędą się warsztaty na temat kryptografii kwantowej, podczas których naukowcy pracujący w ramach Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych oraz zaproszeni przedstawiciele świata nauki i przemysłu z zagranicy przedstawią podstawy fizyczne kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego (QKD), a także obecny stan rozwoju, perspektywy i wyzwania stojące przed tą technologią. Tematyka warsztatów będzie bezpośrednio dotyczyć infrastruktury budowanej w ramach Laboratorium Technologii Kwantowych, a w szczególności mających powstać łącz do bezpiecznej transmisji danych.

​Warsztaty rozpoczną się we wtorek 22.06.2021 r. o godz. 12:00 i odbędą się w formule hybrydowej. Oprócz możliwości indywidualnego uczestnictwa on-line, w jednej z auli Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego będzie można wysłuchać na żywo wykładów prelegentów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz transmisji wykładów z innych ośrodków.

Wśród prelegentów znajdą się naukowcy oraz pracownicy europejskich firm telekomunikacyjnych aktywnie zaangażowanych w tworzenie bezpiecznych sieci opartych na technologii QKD:

Eleni Diamanti (Quantum Information Team, Laboratoire d’Informatique de Paris 6 , Sorbonne Université, Paris Centre for Quantum Computing, Francja) przedstawi koncepcję drugiej rewolucji kwantowej, zasady oraz wyzwania stojące przed komunikacją kwantową (różne technologie, generowanie oraz detekcja pojedynczych fotonów). Ponadto poruszy aspekty i podstawy kryptografii kwantowej i technologii kwantowej dystrybucji klucza.

Andreas Poppe (Austrian Institute of Technology, Austria)zaprezentuje podstawy technologii QKD, aspekty implementacji oraz standaryzacji technologii. Omówi także projekt OPENQKD będący pilotem inicjatywy Komisji Europejskiej EuroQCI.

Robert Woodward (Toshiba Europe Limited, Cambridge Research Laboratory) przedstawi firmę TOSHIBA Europe Limited oraz jej rozwiązania w zakresie systemów kwantowej dystrybucji kluczy.

Pejman Panahi (IDQuantique, Szwajcaria) przybliży firmę IDQ, jej projekty, produkty oraz podejście do zagadnienia kryptografii kwantowej.

Marc Geitz (Deutsche Telekom, Niemcy) omówi środowisko testowe technologii QKD zbudowane w Berlinie w ramach projektu OPENQKD a także omówi scenariusze wykorzystania QKD w ramach sieci 5G oraz wstępne wyniki.

Vicente Martin (Universidad Politécnica de Madrid, Hiszpania) zaprezentuje środowisko testowe technologii QKD zbudowane w Madrycie w ramach projektu OPENQKD, będące wspólnym przedsięwzięciem Politechniki w Madrycie oraz operatora Telefonica. Omówi scenariusze wykorzystania QKD w ramach sieci 5G i SDN oraz wstępne wyniki.

Piotr Rydlichowski (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) przedstawi prace związane z technologią QKD prowadzone w PCSS w ramach projektów NLPQT, QUAPITAL oraz OPENQKD i omówi środowisko testowe, zastosowania oraz aspekty operacyjnego wykorzystania technologii QKD.

Ponadto Adam Widomski i Michał Karpiński przedstawią dotychczasowe osiągnięcia oraz plany dalszych prac w dziedzinie informacji kwantowej realizowanych w ramach projektu NLPQT.

Szczegółowy program warsztatów oraz formularz rejestracyjny zostaną w najbliższych dniach opublikowane na stronie Projektu NLPQT.