Komitet Sterujący ds. rozwoju PCSS jest zespołem wspierającym Dyrektora Instytutu w sprawach związanych ze strategicznymi działaniami i kierunkami rozwoju PCSS, w szczególności ze strategicznymi programami badań i rozwoju infrastruktury, postępem naukowym oraz szerokim budowaniem współpracy krajowej i zagranicznej.

Przewodniczący Komitetu Sterującego
ds. Rozwoju PCSS

prof. Jan Węglarz

tel: (+48 61) 858-50-03

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego
ds. Rozwoju PCSS

dr inż. Maciej Stroiński

tel: (+48 61) 858-50-03

Członek Komitetu Sterującego
ds. Rozwoju PCSS

dr inż. Cezary Mazurek

tel: (+48 61) 858-50-04

Członek Komitetu Sterującego
ds. Rozwoju PCSS

dr hab. inż. Krzysztof Kurowski

tel: (+48 61) 858-50-72