5G-PL
Krajowe laboratorium badawcze sieci i usług 5G wraz z otoczeniem

Celem projektu „Krajowe laboratorium badawcze sieci i usług 5G wraz z otoczeniem” (PL-5G) jest zbudowanie unikalnej w skali kraju infrastruktury badawczej dla prowadzenia praktycznych badań dotyczących technologii i usług 5G. Znaczenie tego przedsięwzięcia dla kraju jest szczególnie ważne, co wynika z faktu, iż w najbliższej przyszłości należy oczekiwać powszechnych wdrożeń rozwiązań 5G w krajowych sieciach operatorskich, co spowoduje istotny rozwój usług dostępnych przez Internet. Infrastruktura badawcza będzie się składać z trzech laboratoriów:

Laboratorium sieci 5G ‑ zbudowanego na bazie rozwiązań producentów technologii 5G i obejmującego w pełni funkcjonalną sieć rdzeniową 5G wdrożoną w formie ogólnokrajowego systemu rozproszonego połączonego siecią szkieletową oraz zróżnicowane rozwiązania sieci dostępowej (bezprzewodowe i przewodowe sieci dostępowe, brzegowa chmura obliczeniowa).
Laboratorium symulatorów i aparatury pomiarowej 5G ‑ zawierającego symulatory technologii 5G oraz aparaturę pomiarową umożliwiającą prowadzenie zróżnicowanych badań związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci 5G oraz związanych z nią aplikacji i usług.
Laboratorium otoczenia 5G zawierającego urządzenia i oprogramowanie służące opracowaniu nowych rozwiązań sieciowych, platform i aplikacji bazujących na technologii 5G, takich jak np. rozwiązania Internetu Rzeczy (IoT), systemów przemysłowych (Industry 4.0) czy pojazdów autonomicznych i sterowanych.

Politechnika Warszawska – Lider projektu

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Politechnika Wrocławska

Politechnika Gdańska

Akademia Górniczo-Hutnicza

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Data rozpoczęcia: 2021-01-01
Data zakończenia: 2023-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - strukturalny/PO IR
Strona www: