NEBI
NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych

Głównym Celem Projektu jest utworzenie Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych.

W ramach NEBI zostanie stworzona zaawansowana infrastruktura informatyczna do gromadzenia i przetwarzania danych oraz supernowoczesnej zintegrowanej platformy do wielowymiarowego obrazowania procesów biologicznych warunkujących zarówno prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jaki i leżących u podłoża chorób cywilizacyjnych.

Realizacja projektu obejmuje budowę trzech rozproszonych Laboratoriów zlokalizowanych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN oraz w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN:
1. Laboratorium Obrazowania Biologicznego i Biomedycznego za Pomocą Technik Wysokoprzepustowych;
2. Laboratorium Obrazowania Struktur i Funkcji Komórek i Tkanek za Pomocą Technik Wysokorozdzielczych;
3. Laboratorium Modelowania i Wizualizacji Dynamiki Złożonych Procesów Biologicznych.
Infrastruktura badawcza Projektu jest ogólnopolskim ośrodkiem referencyjnym do obrazowania biologicznego i promuje wymianę wiedzy oraz dostarczy wsparcia informatycznego dla innych ośrodków badawczych i partnerów przemysłowych z Polski i z zagranicy. Odbiorcami wyników Projektu są przede wszystkim ośrodki naukowo – badawcze oraz podmioty gospodarcze.

Konsorcjum projektu:
-Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
-Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
-Instytut Chemii Bioorganicznej PAN — Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
-Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
-Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

Data rozpoczęcia: 2020-01-01
Data zakończenia: 2023-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - strukturalny/PO IR
Strona www: