Porozumienie w zakresie udostępniania polskich zasobów do przetwarzania danych na rzecz Worldwide LHC Computing Grid

Porozumienie w zakresie udostępniania polskich zasobów do przetwarzania danych na rzecz Worldwide LHC Computing Grid

W związku z „Memorandum of Understanding for Collaboration in the Deployment and Exploitation of the Worldwide LHC Computing Grid (WLCG)” Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (Cyfronet), Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zawarły porozumienie, dotyczące udostępniania zasobów komputerowych do przetwarzania danych na potrzeby zobowiązań Polski w WLCG.

Sygnatariuszami Porozumienia są trzy polskie centra danych, które podejmą konkretne zobowiązania na rzecz inicjatywy WLCG. Należą do nich zobowiązania dotyczące udostępnienia zasobów sprzętowych i personalnych oraz dotyczące ich utrzymania przez deklarowany okres. Porozumienie dotyczy udostępniania zasobów dla eksperymentów działających w ramach Large Hadron Collider (LHC) w European Organization for Nuclear Research (CERN): ALICE, ATLAS, CMS i LHCb.

Dostarczanie zasobów dla poszczególnych eksperymentów jest realizowane i koordynowane przez konkretnych Sygnatariuszy tego Porozumienia, w uzgodnieniu z koordynatorami poszczególnych eksperymentów, i tak:
● Cyfronet dostarcza i koordynuje zasoby dla współpracy ATLAS,
● NCBJ dostarcza i koordynuje zasoby dla współpracy LHCb,
● PCSS dostarcza i koordynuje zasoby dla współpracy ALICE (A Large Ion Collider Experiment).

Polska dostarcza od kilkunastu lat swoją infrastrukturę przetwarzania (KDM) oraz danych na rzecz eksperymentów WLCG, co z jednej strony stanowi wkład własny polskiej fizyki jądrowej pod budowę eksperymentów LHC, z drugiej strony umożliwia wykorzystanie usług obliczeniowych dla międzynarodowego środowiska naukowego, skupionego wokół akceleratora w CERN.