Warsztaty Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS na Konferencji „Lepsza edukacja”

Warsztaty Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS na Konferencji „Lepsza edukacja”

„Dajmy uczniom i nauczycielom szansę na skuteczną współpracę!” – pod takim hasłem odbywa się tegoroczna konferencja „Lepsza edukacja”. 5 i 6 marca 2021 r. w trybie on-line spotkają się najlepsi specjaliści z zakresu nauczania. Wśród prelegentów i prowadzących warsztaty znaleźli się także przedstawiciele Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS.

Konferencja, organizowana we współpracy Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni, skupia się wokół popularyzacji oraz praktycznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Ważnymi tematami, poruszanymi podczas wydarzenia, będą także wdrażanie umiejętności programowania wśród uczniów szkół podstawowych oraz rozwijanie kompetencji programistycznych uczniów pozostałych etapów edukacyjnych.

Jak co roku, zainteresowanie warsztatami, czyli praktyczną częścią konferencji było ogromne; w sumie zarejestrowało się 600 uczestników. Wśród bogatej oferty znalazły się także zajęcia przygotowane przez ekspertów z Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS:

  • Zbigniew Karwasiński: Uwolnij kreatywność uczniów z BBC Micro:bit – kieszonkowym komputerem zmieniającym sposób rozwijania umiejętności cyfrowych,
  • Małgorzata Ciżnicka i Martyna Dominiak-Świgoń: Mówcy na start! Oksfordzki styl debatowania w szkole oraz Muzeum i biblioteka na Twojej lekcji, czyli archiwa cyfrowe w edukacji,
  • Zbigniew Karwasiński i Adrianna Szofer: Projekt i praca zespołowa napędzane tablicą Kanban i bezpłatną aplikacją Taiga i EduMeet.

Więcej szczegółów, dotyczących konferencji, można znaleźć na stronie: https://lepszaedukacja.pl