XI Gala Logistyki w formie webinarium realizowanym przez PCSS

XI Gala Logistyki w formie webinarium realizowanym przez PCSS

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe po raz kolejny wzięło udział w organizowaniu XI Gali Logistyki (18.06.2020), która ze względu na pandemię odbyła się online w formie webinarium, transmitowanym ze studia w budynku CBPIO.

Gala Logistyki to wydarzenie organizowane po raz jedenasty przez studentów III roku Logistyki na Politechnice Poznańskiej. Celem tego eventu jest publiczny odbiór projektów studenckich, w formie video, realizowanych w wielkopolskich przedsiębiorstwach, w ramach przedmiotu na VI semestrze Projektowanie Procesów Logistycznych.

W ramach Gali miała miejsce debata na temat Przemysłu 4.0, Intralogistyki i Symulacji. Gośćmi debaty byli: Prof. dr hab. Inż. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej, dr inż. Cezary Mazurek – Dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Cezary Tadej- Lider inicjatywy strategicznej Przemysłu 4.0 Volkswagen Poznań, dr hab. inż. Paweł Pawlewski, prof. PP, Kierownik Ośrodka Symulacji i Optymalizacji WIZ, Partner i Przedstawiciel Flexsim Software Products w Polsce

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia!