SHOP4CF
Inteligentna platforma wspierająca pracę ludzi i komunikację w fabrykach

Celem projektu jest stworzenie inteligentnej platformy SHOP4CF, wspierającej transformację cyfrową firm produkcyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości warunków i ergonomii pracy ludzi, w tym przede wszystkim:
-opracowanie otwartej architektury obejmującej technologie, które mogą wspierać ludzi w pracach produkcyjnych i zapewniających możliwość podstawowego wdrożenia w postaci bezpłatnego rozwiązania typu open source;
-wdrożenie rozwiązań pilotażowych w celu przetestowania platformy;
-stworzenie rentownego modelu biznesowego w oparciu o paradygmat wielostronnych platform typu DIH (z ang. Digital Innovation Hub), w tym integratorów, programistów i użytkowników końcowych, który zapewni trwałość istnienia platformy;
-budowanie dynamicznej społeczności wokół platformy;
-prowadzenie działań przednormalizacyjnych w obszarach robotyki współpracującej, pojazdów AGV i wykorzystania urządzeń IoT na hali produkcyjnej.

Odbiorcami wyników projektu będą firmy produkcyjne oraz partnerzy Węzłów Innowacji Cyfrowych (DIH).
Skład konsorcjum projektu:
1. Koordynator – TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN TUM, Germany
2. TEKONOLOGIAN TUTKIMSKESKUS VTT Oy VTT, Finland
3. FRAUNHOFER GESELLSCHAFT E.V. FRAUNHOFER INSTITUTE FOR FACTORY OPERATION AND AUTOMATION (IFF) Fraunhofer, Germany
4. TEKNOLOGISK INSTITUT DTI, Denmark
5. INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM IMEC, Belgium
6. EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA ED, Luxembourg
7. FUNDINGBOX RESEARCH APS FBR, Denmark
8. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TUE, The Netherlands
9. FZI FORSCHUNGSZENTRUM INFORMATIK FZI, Germany
10. UNIWERSYTET OPOLSKI UO, Poland
11. INSTITUT RECHERCHE TECHNOLOGIQUE JULES VERNE JVERNE, France
12. INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, PSNC, Poland
13. FUNDACION TECNALIA RESEARCH 6 INNOVATION TECNALIA, Spain
14. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, UPM, Spain
15. TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR TAU, Finland
16. ROBERT BOSCH ESPANA FABRICA MADRID; S.A. BOS, Spain
17. VOLKSWAGEN POZNAN, VWP, Poland
18. ARCELIK A.S. ARC, Turkey
19. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT SAG, Germany
20. INTERNETSIA, S.L. ISDI, Spain

Data rozpoczęcia: 2019-11-01
Data zakończenia: 2023-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020