EuroHPC Summit 2024

EuroHPC Summit 2024

18–21 marca 2024 roku w Antwerpii podczas prezydencji belgijskiej odbyła się konferencja EuroHPC Summit 2024. Po raz kolejny wydarzenie zgromadziło liczne grono zainteresowanych branżą superkomputerową, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, włączając decydentów. Na zaproszenie EuroHPC JU w warsztacie zatytułowanym “Centres of Excellence: Deploying Flagship Codes on EuroHPC Supercomputers” wziął udział dr inż. Marcin Lawenda z Działu Nowych Architektur HPC.

Liczne sesje plenarne i warsztaty umożliwiły uczestnikom konferencji wymianę informacji o najnowszych osiągnięciach technologicznych, określenie synergii, wyrażenie potrzeb w kontekście obecnych i przyszłych przedsięwzięć, kształtując w ten sposób przyszłość europejskich obliczeń superkomputerowych.

Na zaproszenie EuroHPC JU w warsztacie zatytułowanym “Centres of Excellence: Deploying Flagship Codes on EuroHPC Supercomputers” wziął udział dr inż. Marcin Lawenda, który zaprezentował osiągnięcia projektu HiDALGO2 po pierwszym roku realizacji. Następnie, w ramach panelu dyskusyjnego analizowano takie kwestie jak: wykorzystanie i sposób dostępu do kodów CoE, praktyczne wdrożenia w instytucjach europejskich, wpływ na realizację badań przez naukowców w Europie, dobre praktyki podczas instalacji oprogramowania na maszynach EuroHPC oraz zaawansowanie aplikacji eksaskalowych na koniec realizacji projektu.

Należy zaznaczyć, że efektywne wykorzystanie systemów HPC to nie tylko kwestia wysoce skalowalnych aplikacji, ale również zintegrowanego środowiska, obejmującego magazyny przechowywania danych, procedury analiz wyników symulacji w tym z wykorzystaniem AI, a także wizualizację dużych zbiorów danych. Kolejna edycja EuroHPC Summit w roku 2025 odbędzie się w naszym kraju podczas polskiej prezydencji.