PCSS i ORCA Computing ogłaszają współpracę z firmą NVIDIA

PCSS i ORCA Computing ogłaszają współpracę z firmą NVIDIA

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i ORCA Computing ogłosiły współpracę z firmą NVIDIA w celu przyspieszenia rozwoju hybrydowych rozwiązań kwantowo-klasycznych. Współpraca ta stanowi kamień milowy w rewolucjonizowaniu różnych dziedzin, takich jak biologia, chemia czy kluczowe zastosowania przemysłowe, wynikający z potrzeby wykorzystania obliczeń hybrydowych w celu uwolnienia pełnego potencjału obliczeń kwantowych, poprzez wykorzystanie rzeczywistych, praktycznych przypadków użycia.

W odpowiedzi na ewoluujący krajobraz obliczeniowy, PCSS aktywnie zaangażowało się w rozwiązywanie wyzwań kwantowych w sektorach badań oraz IT – powiedział Krzysztof Kurowski, Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS. Ta współpraca stanowi wyjątkową okazję do przyspieszenia rozwoju aplikacji hybrydowych i otwiera nowe możliwości obliczeniowe. Kurowski dodał, że hybrydowa integracja obliczeń kwantowych i technologii GPU niesie ze sobą obietnicę odblokowania jeszcze bardziej wydajnych i skutecznych podejść opartych na sztucznej inteligencji w procesach odkrywania wiedzy.

Współpraca ta łączy wspólną wiedzę PCSS, ORCA i NVIDIA, przesuwając granice hybrydowych kwantowo-klasycznych obliczeń o wysokiej wydajności (HPC). Wykorzystując solidną infrastrukturę i wysoką wydajność obliczeniową PCSS, wraz z doświadczeniem ORCA w zakresie obliczeń kwantowych oraz zaawansowanym środowiskiem GPU i oprogramowania kwantowego NVIDIA, współpraca tworzy potężny sojusz, który może na nowo zdefiniować paradygmaty obliczeniowe. Dzięki temu, że każda z organizacji wnosi unikalną wiedzę w zakresie HPC, informatyki kwantowej i technologii kwantowej, wspólne wysiłki skoncentrują się na budowaniu niezbędnej infrastruktury do opracowywania algorytmów, charakteryzacji wydajności oraz aplikacji wielkich wyzwań.

Ekosystem obliczeń kwantowych szybko ewoluuje i staje się coraz bardziej wyrafinowany oraz wyspecjalizowany, zapewniając więcej możliwości dla niestandardowych rozwiązań i zwiększonej użyteczności dla użytkowników końcowych w zakresie wielu kluczowych branż – stwierdził Bob Sorensen, Starszy Wiceprezes ds. Badań i Główny Analityk ds. Obliczeń Kwantowych w Hyperion Research, LLC. Partnerstwo pomiędzy PCSS, ORCA i NVIDIA stanowi ważny kamień milowy w tym rozwoju. Zarządzana konwergencja obliczeń kwantowych z klasycznymi systemami high-end zapewnia znaczny potencjał przyspieszenia istniejącej bazy tradycyjnych, intensywnych obliczeniowo zadań, jednocześnie poszerzając pole dla nowych algorytmów, aplikacji i przypadków użycia skoncentrowanych na obliczeniach kwantowych.

Jako pierwsza w branży, inicjatywa wykorzysta wiele komputerów kwantowych, kwantowe systemy fotoniczne ORCA serii PT-1, niedawno zainstalowane w PCSS, w połączeniu z klastrami opartymi na procesorach graficznych NVIDIA. Dodatkowo, strony wykorzystają środowisko programistyczne PCSS oraz platformę obliczeń kwantowych typu open-source NVIDIA CUDA-Q, a wszystko to funkcjonować będzie w ramach unikalnego ekosystemu sprzętu i oprogramowania. Dzięki strategicznej alokacji zasobów, każda z organizacji znacząco przyczyni się do rozwoju tego pionierskiego przedsięwzięcia.

Kwantowe przywództwo, jakie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ORCA Computing i NVIDIA wnoszą do tej kluczowej współpracy, jest niezrównane –powiedział Steve Conway, Starszy Analityk w Intersect360 Research. – Potencjalne wyniki mogą znacząco zmienić realia rynkowe – dodał.

Ta współpraca zapowiada nową erę innowacji obliczeniowych w obliczeniach kwantowych – powiedział dr Richard Murray, Współzałożyciel i Dyrektor Generalny ORCA Computing. Współpraca ORCA z podobnie myślącymi partnerami w dziedzinie obliczeń kwantowych odblokuje bezprecedensowe możliwości w rozwiązywaniu złożonych problemów w świecie rzeczywistym w różnych dyscyplinach, teraz i w przyszłości.

Niedawno firma ORCA ogłosiła pierwszą demonstrację hybrydowego algorytmu kwantowo-klasycznego opartego na systemie ORCA PT Series i NVIDIA CUDA-Q, co stanowi znaczący kamień milowy w kierunku rzeczywistych zastosowań obliczeń kwantowych.

To ważny krok w kierunku wykorzystania pełnego potencjału akcelerowanych kwantowo obliczeń superkomputerowych, powiedział Timothy Costa, Dyrektor Działu HPC i Obliczeń Kwantowych w NVIDIA. Współpraca ta przyspieszy rozwój w najważniejszych przypadkach użycia, wspierając przełomowe odkrycia i napędzając postęp technologiczny, który pomoże kształtować przyszłość obliczeń.