Raport: Jak wspierać współpracę pomiędzy instytucjami nauki i kultury?

Raport: Jak wspierać współpracę pomiędzy instytucjami nauki i kultury?

Właśnie ukazał się raport podsumowujący projekt ‘Facilitating Cooperation Between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions’ finansowany przez DARIAH ERIC. W ten polsko-irlandzki projekt zaangażowani byli przedstawiciele instytucji nauki i kultury z wielu krajów UE, w tym również pracownicy PCSS. Głównymi elementami projektu było zorganizowanie interdyscyplinarnych warsztatów i opracowanie podsumowującego raportu, zawierającego wytyczne i obserwacje dotyczące tego, jak instytucje kultury i nauki mogą ze sobą współpracować w sposób przynoszący wymierne korzyście każdej ze stron.

Wspieranie współpracy między badaczami nauk humanistycznych (literaturoznawstwo i kulturoznawstwo, historia, sztuka) z jednej strony, a instytucjami zajmującymi się dziedzictwem kulturowym z drugiej strony, opierać się powinno na podnoszeniu świadomości na temat możliwości ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w środowisku akademickim oraz zwiększanie widoczności zbiorów dziedzictwa online. Opublikowany raport ma na celu dostarczenie zarówno instytucjom zajmującym się dziedzictwem kulturowym, jak i badaczom wiedzy specjalistycznej i przykładów dobrych praktyk, które umożliwią i wzmocnią współpracę między obiema stronami oraz umożliwią większy obieg i ponowne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego w środowisku akademickim. W trakcie opracowywania raportu wzorowano się na doświadczeniach instytucji zaagnażowanych w projekt oraz zaproszonych gości.

Z raportem można zapoznać się TUTAJ.