Rola sztucznej inteligencji w medycynie i naukach o mózgu

Rola sztucznej inteligencji w medycynie i naukach o mózgu

Poszukiwanie rzetelnych i wydajnych algorytmów ułatwiających pracę lekarzy, znajdowanie nowych markerów biologicznych poszczególnych chorób, wspieranie diagnozy i lepsze metody kwantyfikacji procesu terapeutycznego, to jedne z największych wyzwań współczesnych społeczeństw, podejmowanych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

W ramach prac infrastrukturalnych związanych z dobiegającym powoli końca projektem ECBiG-MOSAIC PCSS ma okazję współpracować z dwiema kluczowymi jednostkami, jeśli chodzi o medyczne ośrodki badawcze w Polsce, tj. Narodowym Instytutem Kardiologii w Warszawie (NIKard) oraz Narodowym Instytutem Onkologii – oddział w Gliwicach. Rola jednostek medycznych w projekcie MOSAIC polega na dostarczaniu dużych ilości bardzo dobrej jakości danych medycznych o olbrzymim potencjale badawczym. Dane te są następnie standaryzowane przez specjalistów z Politechniki Poznańskiej, a na tak przygotowanych zbiorach opracowywane są w ramach zespołów w PCSS modele sztucznej inteligencji mające w przyszłości służyć badaczom z Polski i całego świata w ramach infrastruktury MOSAIC.

Z NIKard docierają do PCSS terabajty zanonimizowanych danych z tomografii komputerowej, echokardiografii i parametrów klinicznych pacjentów, natomiast Instytut Onkologii posiada unikatowe zbiory danych z rezonansu magnetycznego oraz tomografii pacjentów z nowotworami. Zarówno jeśli chodzi o kardiologię, jak i neurologię, specjaliści z PCSS korzystają ze zbliżonego zestawu narzędzi sztucznej inteligencji. Dzięki temu zyskiwana jest ekspertyza w szerokim spektrum zastosowań medycznych, a także w dziedzinie neuronauk.

W wykorzystywane przez poznańskie Centrum metody AI wliczają się, m.in. sztuczne sieci neuronowe, które umożliwiają: segmentację obrazów radiologicznych, klasyfikację poszczególnych podtypów i stopni choroby i odróżnianie tkanek zdrowych od patologicznych. Wszystko to pozwala uczestniczyć w fascynujących projektach, które mogą mieć realny wpływ na ludzkie zdrowie i życie.