Spotkanie projektu AgriFoodTEF

Spotkanie projektu AgriFoodTEF

Przez trzy dni, od 4 do 6 czerwca 2024 roku gościła w Poznaniu 5. edycja spotkania projektu AgriFoodTEF, którego liderem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, partnerami zaś Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Głównym celem projektu jest stworzenie sieci centrów testowania i eksperymentowania w Europie, której zadaniem będzie wsparcie firm technologicznych z branży rolno-spożywczej w rozwoju ich osiągnięć z zakresu sztucznej inteligencji i robotyki oraz walidacji w rzeczywistych warunkach i na rzeczywistych obiektach. Ogólnym celem jest wypełnienie luki pomiędzy zaawansowanymi badaniami a docelowymi rynkowymi produktami, które wspierają wydajne i zrównoważone rolnictwo, spełniając jednocześnie rygorystyczne wymogi użytkowników. Rezultatem będzie zbudowanie sieci składającej się z 4 „nodów” i 4 „satelitów”, która zapewni wiedzę i najnowocześniejszą infrastrukturę do projektowania i wdrażania rozwiązań metodologii testowania i eksperymentowania AI w warunkach rzeczywistych.

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.agrifoodtef.eu.