W stronę bliźniaka cyfrowego fabryki

W stronę bliźniaka cyfrowego fabryki

Nie oswoiliśmy się jeszcze na dobre z takimi pojęciami jak sztuczna inteligencja (artificial intelligence – AI), czy inteligentne miasto (smart city), gdy do powszechnego obiegu wszedł nowy termin – bliźniak cyfrowy (digital twin). W PCSS prace nad bliźniakiem cyfrowym, rozumianym jako wirtualne odzwierciedlenie wybranego wycinka rzeczywistości, trwają od wielu lat w takich projektach, jak uruchomiony w 2006 roku ACGT (Advancing Clinico-Genomic Trials on Cancer), w którym zespół pracował nad cyfrowym odzwierciedleniem procesów i obiektów w organizmie człowieka.

Świętym Graalem wśród bliźniaków cyfrowych dla przemysłu jest zoptymalizowany system bieżącej symulacji i przewidywania następstw zmian, wprowadzanych w przestrzeni i procesach produkcji. Taki system uwolniłby potencjał gromadzony w przyśpieszającej wciąż lawinie danych, umożliwiając wnioskowanie na podstawie danych w tempie zbliżonym do tempa ich generowania. Jednocześnie system zapewniałby wiarygodność wyników bliską 100%, nie wymagając przetwarzania danych w wyższej jakości i większej ilości niż wymaga tego cel symulacji.

Atrakcyjność bliźniaków cyfrowych dla przemysłu potwierdza fakt, że najwięksi gracze na rynku, jak IBM, Autodesk czy Accenture, podejmują się tworzenia własnych wersji bliźniaka cyfrowego fabryki. W projektach Change2twin i Shop4cf elementy bliźniaka cyfrowego stanowią główną zachętę dla Bosch, Siemens i VW do współpracy ze środowiskiem naukowym. Zbudowana z nimi w 2023 roku architektura i moduły (uczenie maszynowe, AR, inne) zostały pilotażowo wykorzystane przez szereg start-upów i są na dobrej drodze, by stać się kolejnymi elementami zintegrowanego bliźniaka. W 2023 roku podjęliśmy w PCSS pierwsze próby zintegrowania potencjalnych komponentów bliźniaka cyfrowego w produkt spełniający oczekiwania branży produkcyjnej. Już teraz przeanalizowane w 2023 roku narzędzia, istniejące w PCSS oraz u partnerów, pozwalają nam oferować nieliczne usługi w zakresie bliźniaka cyfrowego. Z upływem czasu usługi te powinny być integrowane w coraz bardziej spójną i wartościową dla klientów postać. O powodzeniu bądź porażce tej misji zdecydują rynek, zaangażowanie twórców oraz zdolność transformacji biznesowej PCSS.

dr Adam Olszewski
Lider przestrzeni PSNC Future Labs