Art & Science Lab: zapraszamy na drugą edycję

Art & Science Lab: zapraszamy na drugą edycję

Głównym celem projektu Art & Science jest łączenie praktyk interdyscyplinarnych: artystycznych, technologicznych i naukowych. Zapraszamy na drugą edycję wydarzeń, organizowanych przy współpracy Fundacji Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Pawilonu (oddział Galerii Miejskiej Arsenał) i PSNC Future Labs. W ramach programu poruszone zostaną tematy związane ze stosowaniem immersyjnych technologii multimedialnych, AI, interaktywności czy gamingu w procesie kreatywnym i artystycznym.

Na serię, zaplanowanych na najbliższe miesiące, wydarzeń  składać się będą workshopy, podcasty oraz rezydencja technologiczno-twórcza. Projekt finansowany jest przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach programu Rozwój Sektorów Kreatywnych.

W ramach projektu zaplanowano następujące wydarzenia:

Science Lab
Warsztat skierowany są do osób zainteresowanych generowaniem obrazu opartego o AI. W ramach spotkania uczestnicy zostaną wprowadzeni w teorię i praktykę tworzenia obrazu przy użyciu sztucznej inteligencji. Organizatorzy skupią się na eksploracji narzędzia ComfyUI, bazując na opensource’owym modelu Stable Diffusion. Warsztaty umożliwią praktyczne zastosowanie różnych metod generacji i kontroli obrazu oraz integrację z “pluginami” w środowisku ComfyUI.

Prowadzący: Maciej Waleszczyk, Marcin Wałęsa
Kiedy: 11.05. (dodatkowo otwarty wykład), 18.05. i 25.05., start o godz. 12.00
Gdzie: PSNC Future Labs, Zwierzyniecka 20 (II piętro)

Digital Lab
Warsztat jest skierowany do osób zainteresowanych dźwiękiem, projektowaniem akustycznym i muzyką, ale także dla osób tworzących gry wideo i sztukę nowych mediów. Wydarzenie składać się będzie z 2 powiązanych ze sobą komponentów. Pierwszym modułem będzie praca nad tworzeniem efektów dźwiękowych w oparciu o nagrania akustyczne, obróbkę cyfrową i elementy syntezy dźwięku kontrolowane przez sensory ruchowe. Drugim modułem będzie implementacja tych dźwięków do środowiska Unreal Engine 5 i przygotowanie dla nich skryptów interakcji kontrolujących relacje przestrzenne, fizyczne i materiałowe zdarzeń akustycznych. Praca z dźwiękiem będzie się odbywać w programach Ableton Live oraz Max/MSP.

Prowadzący: Aleksandra Słyż, Patryk Lichota
Kiedy: 19.05., 26.05., 09.06., 16.05., start o godz. 12.00
Miejsce: PSNC Future Labs, Zwierzyniecka 20 (II piętro)

Media Lab
Warsztat jest skierowany do osób zainteresowanych sztuką medialną, interakcją oraz kreatywnym codingiem przy użyciu Max/MSP oraz Touch Designer. W ramach warsztatu uczestnicy wraz z prowadzącymi stworzą interaktywną i sieciową instalacje audiowizualną, opartą o wykorzystanie generatywności. Środowiskiem pracy będzie multimedialny showroom laboratorium art&science PSNC Future Labs, oparty o dookólną projekcję dźwięku i obrazu.

Prowadzący: Jan Skorupa, Paweł Sołoducha
Kiedy: 06-07.07. (06.07. odbędzie się wykład otwarty), 13-14.07., start o godz. 12.00
Miejsce: PSNC Future Labs, Zwierzyniecka 20 (II piętro).

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.