O PIONIERZE w GÉANT

O PIONIERZE w GÉANT
W październikowym wydaniu magazynu CONNECT, czasopisma związanego z projektem GÉANT, opublikowany został artykuł dotyczący jednej z sieci partnerskich – ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

Wspomniany artykuł zamieszczony został w części poświęconej partnerom współpracującym w ramach Krajowych Sieci Naukowo-badawczych (ang. NREN). O przybliżenie czytelnikom Sieci PIONIER poproszony został prof. Jan Węglarz – dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Artykuł przedstawia Konsorcjum PIONIER, skupiające 21 Ośrodków Wiodących MAN (Miejskie Sieci Komputerowe) oraz 5 Centrów KDM (Komputerów Dużej Mocy), jako formalne porozumienie odpowiedzialne za budowanie Ogólnopolskiej Sieci Optycznej – PIONIER. Wymienia się także główne dziedziny badawcze, rozwijane w ramach projektu PIONIER, takie jak:

  • GRID-y obliczeniowe,
  • Biblioteki cyfrowe,
  • Interaktywna telewizja,
  • Radioastronomia,
  • Fizyka dużych energii,
  • Infrastruktura i technologie sieciowe,
  • Zaawansowane usługi sieciowe,
  • Podpis elektroniczny – PKI,
  • Wideokonferencje w technologii High Definition.

Przypomnijmy, że jako pełnoprawny uczestnik sieci GÉANT przedstawiciele sieci PIONIER biorą aktywny udział w inicjatywach podejmowanych przez ich członków. W związku z powyższym aktywnie uczestniczą w posiedzeniach Quantum Policy Committee (QPC), poświęconych problematyce sieci GÉANT i podejmującego decyzje polityczne dotyczące tej sieci.

Artykuł dostępny jest tutaj (str. 16).