Powstaje nowoczesna platforma internetowa dla młodych sportowców

Powstaje nowoczesna platforma internetowa dla młodych sportowców

“Rozwój e-usług na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej, świadomości zdrowotnej oraz odporności na stres wśród młodzieży” to projekt, w ramach którego utworzona zostanie nowoczesna platforma internetowa dedykowana młodym sportowcom, ułatwiająca dostęp do treningów oraz promocję aktywnego trybu życia. Rolę koordynatora projektu pełni Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, partnerami zostały Koszykarski Klub Sportowy Basket Poznań oraz KKS Sporty Walki.

Inicjatywa, będąca odpowiedzią na rosnące potrzeby cyfryzacji i personalizacji treningów sportowych, ogłoszona została przez Marszałka Wielkopolski Marka Woźniaka oraz dr. inż. Cezarego Mazurka, Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN DS. PCSS.

Stworzenie interaktywnej platformy, początkowo skupionej na koszykówce i kickboxingu, zakłada rozszerzenie oferty także na inne dyscypliny. Platforma ma być narzędziem wspierającym młodych sportowców w samodzielnym treningu, z dostępem do indywidualnych programów ćwiczeń oraz materiałów video takich jak nagrania i transmisje treningów.

W ramach platformy dostępne będą następujące e-usługi:

  • gromadzenie, współdzielenie i udostępnianie propozycji zajęć sportowych indywidualnych i grupowych, w postaci nagrań wideo i materiałów multimedialnych,
  • interaktywne wsparcie w planowaniu treningów indywidualnych i zespołowych młodych sportowców z udziałem opiekunów i trenerów,
  • cyfrowa analiza wykonywania ćwiczeń (z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i przetwarzania obrazu) na podstawie materiałów wideo i ich porównania z opracowanymi przez ekspertów wzorcowymi nagraniami i automatycznej oceny stopnia zgodności z wzorcem,
  • monitorowanie postępów indywidualnego rozwoju sportowego,
  • komunikacja multimedialna dla wsparcia regionalnych działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym
    transmisja przebiegu treningów i rozgrywek dla rodziców i opiekunów,
  • badania atrakcyjności propozycji zajęć i poziomu aktywności dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest nie tylko wspieranie młodych talentów sportowych, ale również promowanie zdrowego trybu życia i zdrowotnej świadomości wśród młodzieży. Platforma ma również umożliwić trenerom i nauczycielom wychowania fizycznego wykorzystanie zgromadzonych materiałów w procesie edukacji i treningu.

Realizacja projektu potrwa do czerwca 2025 roku, a jego całkowity koszt to 6,6 mln zł, z czego znacząca część środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (4 627 614,59 zł).