Prezentacja EOSC-Polska na 10-leciu Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezentacja EOSC-Polska na 10-leciu Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

14 i 15 marca 2024 r. na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się ogólnopolska konferencja zatytułowana „Cyfrowe repozytoria naukowe: ludzie, narzędzia i kierunki zmian”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia w panelu, dotyczącym krajowej infrastruktury badawczej EOSC-POLSKA,weźmie udział dr hab. inż. Krzysztof Kurowski – Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS.

Celem konferencji jest analiza przeszłości, teraźniejszości oraz próba dokonania diagnozy przyszłości repozytoriów cyfrowych. Poza tym obszar tematyczny wydarzenia to szeroko rozumiane: e-infrastruktura otwartego dostępu, zarządzanie zasobami cyfrowymi, rola i znaczenie repozytoriów cyfrowych w zmieniającym się modelu komunikacji naukowej, funkcjonowanie systemów repozytoryjnych, zarządzanie publikacjami i danymi badawczymi, kompetencje menadżerów cyfrowych kolekcji, kompetencje na rzecz otwartej nauki oraz wpływ otwartej komunikacji na naukę i pogłębienie powszechnej świadomości znaczenia otwartości zasobów wiedzy dla gospodarczego i społecznego rozwoju.

Ostatni panel pierwszego dnia konferencji (godz. 15.50, 14.03.) poświęcony zostanie instytucjom odpowiedzialnym za opracowanie krajowej infrastruktury badawczej EOSC-Polska. European Open Science Cloud – Europejska Chmura dla Otwartej Nauki jest ekosystemem połączonych środowisk, służącym do przechowywania i przetwarzania wyników badań naukowych, zgodnie z założeniami otwartej nauki w UE. Proces tworzenia EOSC, został zainicjowany przez Komisję Europejską już w 2015 r. i jest jednym z największych przedsięwzięć w zakresie działań na rzecz otwartej nauki na świecie. W imieniu partnerów konsorcjum odpowiedzialnego za opracowanie polskiego komponentu EOSC, głos zabiorą pani dr Aneta Pazik-Aybar (Narodowe Centrum Nauki), pan dr Jakub Szprot (ICM, Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. inż. Krzysztof Kurowski (PCSS).

Wydarzenie śledzić można na żywo podczas transmisji dostępnej na kanale YouTube.