Polskie akcenty podczas Internet2 Community Exchange 2024

Polskie akcenty podczas Internet2 Community Exchange 2024

W Chicago, w dniach 4-7 marca 2024 roku, odbyło się tegoroczne spotkanie prestiżowego konsorcjum Internet2. Wydarzenie pod nazwą Internet2 Community Exchange, skupia liczną, międzynarodową społeczność badawczą i edukacyjną, skoncentrowaną wokół tematyki dotyczącej innowacji i technologii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Tegoroczna edycja poruszała ważne i aktualne kwestie, takie jak: implikacje polityczne i skutki nowych rozwiązań w zakresie działania sieci, zarządzanie tożsamością, usługi obliczeniowe w chmurze, bezpieczeństwo informacji oraz tego, w jaki sposób rosnące wymagania badawcze napędzają innowacje. W kręgu dyskusji znalazły się także tematy związane z AI oraz technologiami kwantowymi.

W wydarzeniu wzięli udział dr inż. Cezary Mazurek, dyrektor PCSS, a także dr inż. Ivana Golub, lider pakietu roboczego WP6 w projekcie GÉANT. Spotkanie w ramach Internet2 było nie tylko okazją do prezentacji, realizowanych w ramach projektu GÉANT 5-1 prac, dotyczących rozwoju sieci, ale także sposobnością do wymiany doświadczeń i wspólnych dyskusji. Podczas wydarzenia przedstawiono m.in. nowe konsorcjum o nazwie MetrANOVA, mające na celu utworzenie zestawu narzędzi pomiarowych i analitycznych dla sieci badawczych i edukacyjnych na całym świecie.