Projekt AIM2ASSIST odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw

Projekt AIM2ASSIST odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw

W erze transformacji cyfrowej przedsiębiorstw można zauważyć coraz więcej potrzeb tych podmiotów, często bardzo specyficznych dla danego rynku. Projekt AIM2ASSIST, realizowany we współpracy z MASTA, MCH Polska i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, ma być odpowiedzią na jedną z takich konkretnych potrzeb.

Projekt AIM2ASSIST ma za zadanie odpowiedzieć na problem nieefektywności produkcji typu „lot-size-one” powodowany brakiem dostępu do nowoczesnych narzędzi zarządzania procesami produkcyjnymi. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP często nie mają wystarczających zasobów ludzkich i pieniężnych, które mogłyby zostać zainwestowane w rozwój i implementację narzędzi automatyzujących i optymalizujących planowanie i przewidywanie procesu produkcyjnego.

AIM2ASSIST wprowadza model predykcyjny głębokiego uczenia oparty o dedykowaną architekturę neuronową używającą konwolucyjne (splotowe) jednostki neuronowe CNN (ang. Convolutional Neural Network/Unit). MASTA łączy to rozwiązanie z dwoma innymi komponentami, których rolą będzie tworzenie danych dla narzędzia AI. Całość zostanie zaimplementowana do systemu MOM stworzonego przez MASTA. Projekt jest eksperymentem, które ma pomóc w budowie i walidacji Proof-of-Concept w prawdziwym środowisku operacyjnym w branży metalurgicznej.

 

Projekt jest finansowany na zasadzie FSTP z projektu DIH4AI w ramach europejskiego programu badań i innowacji Horyzont 2020 – Grant nr 101017057.