Projekt DATAMITE: Uwolnienie potencjału monetyzacji danych

Projekt DATAMITE: Uwolnienie potencjału monetyzacji danych

W ramach unijnego programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horizon Europe wystartował projekt DATAMITE – „Data Monetization, Interoperability, Trading & Exchange”. Inicjatywa realizowana jest przez konsorcjum złożone z 26 parnerów z 12 krajów. Wśród instytucji realizujących projekt znajduje się Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Głównym celem projektu DATAMITE jest wzmocnienie pozycji europejskich firm poprzez dostarczenie modułowych, otwartych, wielodomenowych oraz wielodziedzinowych rozwiązań do poprawy monetyzacji, interoperacyjności w handlu i wymianie danych. Prace w projekcie skupiać się będą na trzech różnych wdrożeniach w takich obszarach jak: rolnictwo, energia, przemysł oraz produkcja, a także klimat.

W ramach projektu PCSS jest odpowiedzialny za pilotaże – wdrożenia, a także realizuje wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  i IDFS sp. z o.o. pilotaż rolniczy.