Transatlantycki PIONIER

Transatlantycki PIONIER

Dzięki zaawansowanej infrastrukturze sieci optycznych – LONI w Stanach Zjednoczonych i PIONIER w Polsce, możliwe było przeprowadzenie premierowego transatlantyckiego, bezpośredniego i dedykowanego połączenia na żądanie, umożliwiającego jednoczesne działania aplikacji wymagających dużych obliczeń i interaktywnych wizualizacji o wysokiej, gwarantowanej rozdzielczości.

​PCSS, przy ścisłej współpracy z interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi w Europie i Stanach Zjednoczonych, w ramach struktury GLIF (Global Lambda Integrated Facility) wdraża i testuje zaawansowane szybkie sieci optyczne i aplikacje, prezentowane na konferencji Supercomputing 2010. Transatlantyckie połączenie „punkt w punkt” miało miejsce na odcinku Poznań – Hamburg – Amsterdam – Nowy Orlean.

Sieć połączeń GLIF przedstawia poniższa mapa:

Był to prawdopodobnie pierwszy eksperyment, podczas którego wykorzystano zarówno dane jak i obliczenia, wymagające stosowania innowacyjnych aplikacji na żądanie (BOD) oraz usługi sieciowe w celu ustalenia gwarantowanego transatlantyckiego połączenia z wieloma domenami znajdującymi się w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Uzyskane gwarantowane (1Gb) i długodystansowe połączenie sieciowe pozwala wykonywać różne analizy i badania, będące wsparciem dla e-nauki, wymagające użycia odpowiednich aplikacji, takich jak interaktywne i zdalne wizualizacje o wysokiej rozdzielczości, dane wysyłane w czasie rzeczywistym, intensywne modelowanie i analizy 2D/3D oraz dystrybuowane multi-GPU symulacji komputerowej dynamiki cieczy (CFD) przy użyciu cross-klaster MPI/CUDA.

Wyniki wszystkich testów, ich efektywność i weryfikacja procedur może być wykorzystywana zarówno przez administratorów sieci, jak i programistów, korzystających z aplikacji wymagających projektowania wysoko wydajnych aplikacji na duże odległości i rozproszonych systemów wykorzystujących nowe możliwości dostępne dla BoD dalekobieżnych aplikacji do pracy zespołowej za pomocą szybkich transatlantyckich sieci optycznych.

W 2011 roku planowana jest dalsza współpraca i rozbudowa scenariusza połączeń PCSS z ośrodkami w Stanach Zjednoczonych z wykorzystaniem usługi rezerwacji sieci i zasobów obliczeniowych.