EGI 2023: zapraszamy do Poznania

EGI 2023: zapraszamy do Poznania

Przez pięć dni, od 19 do 23 czerwca 2023 r., odbywać się będzie w Poznaniu Konferencja EGI (Enabling Grids for E-SciencE) – międzynarodowe spotkanie naukowców, ekspertów z dziedziny IT oraz dostawców usług komputerowych. Celem wydarzenia, współoragnizowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, będzie podsumowanie dotychczasowych działań w ramach cyfrowej europejskiej przestrzeni badawczej EGI.

Projekt EGI od początku swojej realizacji oferuje naukowcom i badaczom dostęp do infrastruktury przetwarzania rozproszonego ponad granicami. Zadanie postawione przed projektem polegało na zbudowaniu zrównoważonej europejskiej infrastruktury gridowej (EGI) poprzez skupienie krajowych inicjatyw gridowych (NGI) i innych organizacji z całej Unii Europejskiej. W to wspólne przedsięwzięcie zaangażowało się ponad 50 instytucji. Pierwotnym impulsem do podjęcia prac nad projektem było zapotrzebowanie na moc obliczeniową użytkowników dużych zbiorów danych.

Spotkanie w stolicy Wielkopolski, wspierane m.in. przez Miasto Poznań, skupi się na kilku aspektach:

  • poznaniu społeczności naukowych, wiodących prym w zakresie innowacji; poszerzeniu wiedzy na temat ich sukcesów, czekających ich wyzwaniach oraz stosowanych rozwiązaniach w zakresie danych, dostępu do nich, a także ich przetwarzania,
  • pomocy społecznościom badawczym i rożnym gałęziom przemysłu, w znalezieniu wspólnych rozwiązań w zakresie dostępu i przetwarzania danych,
  • poznaniu największej społeczności dostawców chmury badawczej w Europie oraz ich strategie IT,
  • przybliżeniu najnowocześniejszych technologii obliczeń naukowych w Europie oraz poznaniu społeczności dostawców usług w chmurze, w tym rozwiązań o dużej przepustowości (HTC) i obliczeń o wysokiej wydajności (HPC), zapewniających podstawowe wyposażenie dzisiejszej europejskiej infrastruktury obliczeniowej.

Konferencja będzie również okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami, dotyczącymi przetwarzania rozproszonego, takimi jak: federacyjne zaufanie i tożsamość, przestrzenie danych, sztuczna inteligencja czy cyfrowe bliźniaki. Uczestnicy spotkania poznają również aktualny status platformy obliczeniowej EOSC oraz zastanowią się wspólnie nad jej przyszłością.

PCSS – jeden z partnerów wydarzenia, oprócz wsparcia organizacyjnego, zaznaczy swoją obecność także w wystąpieniach panelistów: dr. inż. Norberta Meyera – Kierownika Pionu Technologii Przetwarzania Danych oraz Marcina Płóciennika – Kierownika Działu Technologii Internetu Rzeczy.

Szczegółowe informacje, w tym agendę Konferencji, znaleźć można na stronie https://www.egi.eu.