EOSC Day Poland: Otwarta nauka staje się rzeczywistością!

EOSC Day Poland: Otwarta nauka staje się rzeczywistością!

W dniu 22 czerwca 2023 r. w Poznaniu odbędzie się EOSC Day Poland organizowane przez Poznańskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Politechnikę Poznańską wraz z Narodowym Centrum Nauki i Ogólnopolską Siecią Badawczo-Edukacyjną PIONIER. Wydarzenie skierowane jest do naukowców, badaczy i przedstawicieli sektora B+R. Celem wydarzenia jest przedstawienie najlepszych praktyk i zestawu narzędzi opartych na EOSC do zarządzania wynikami prac badawczych.

Współczesne procesy badawcze stoją przed wyzwaniami związanymi z łatwością wyszukiwania i wiarygodnością dostępnych danych badawczych. Praktyki Otwartej Nauki oferują rozwiązania dla naukowców, a także sposoby przyśpieszenia czasu prowadzenia badań. Europejska Chmura Otwartej Nauki to federacyjna sieć danych i usług FAIR służąca wdrażaniu Otwartej Nauki w Europie. Krajowa Sieć Badawczo-edukacyjna PIONIER – Polski Internet Optyczny pełni w Polsce rolę rdzenia EOSC oferującego narzędzia i usługi ułatwiające polskim naukowcom skrócenie czasu realizacji badań.

Konieczne jest skrócenie drogi między innowacjami a ich wdrożeniem w środowiskach produkcyjnych. Jednym z kluczowych kryteriów jest wyszukiwalność, dostępność i możliwość ponownego wykorzystania wyników badań, a także integracja procesów badawczych z infrastrukturą badawczo-rozwojową. EOSC dąży do zapewnienia możliwości wyszukiwania produktów naukowych w różnych dziedzinach i repozytoriach, łącząc je z dostępnymi zasobami infrastruktur za pośrednictwem usług.

W Polsce Sieć PIONIER działa jako rdzeń EOSC, gromadząc narzędzia i usługi, ułatwiające polskim naukowcom skrócenie czasu badań. Infrastruktura teleinformatyczna, taka jak sieć i zasoby do przechowywania i przetwarzania danych, jest uzupełniona usługami w zakresie wdrażania polityk dostępności i ustandaryzowanego opisu samych wyników prac badawczych. Oprócz tych podstawowych usług, PIONIER zapewnia dostęp do różnych usług EOSC-exchange dostosowanych do polskich potrzeb, zapewniając zaawansowane możliwości badawcze i wspomagając przyjęcie praktyk FAIR i Otwartej Nauki.

Wydarzenie poświęcone zostanie prezentacji różnych zestawów narzędzi, wdrożeniu zintegrowanego rozwiązania i polityk na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a także prezentacji ze strony Narodowego Centrum Nauki. Sesję uzupełni dyskusja panelowa, której celem będzie zdefiniowanie wyzwań i kolejnych kroków we wdrażaniu praktyk Otwartej Nauki i EOSC jako zestawu narzędzi. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wzięcia udziału w równoległych spotkaniach polskiej i międzynarodowej społeczności Otwartej Nauki i EOSC.

Równoległa ścieżka poświęcona będzie warsztatom i szkoleniom. Uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie w tworzeniu planów zarządzania danymi (DMP) dostosowanych do formalnych wymagań grantów naukowych, w tym zarządzania powiązanymi wynikami procesów badawczych, przy użyciu repozytorium obiektów badawczych ROHub, a następnie składania wniosków do krajowej agencji finansującej.

Szczegółowa agenda oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie wydarzenia.