INSENSION: wspiarcie osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

INSENSION: wspiarcie osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Pod koniec 2021 roku PCSS, wraz z 5 partnerami z Polski, Hiszpanii, Niemiec i Słowenii, zakończył realizację projektu INSENSION, finansowanego ze środków programu Horyzont 2020. Projekt ten był pierwszą w świecie próbą stworzenia rozwiązania technologicznego zdolnego umożliwić osobom z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną (GZNI) korzystanie z cyfrowych usług i aplikacji. Grupą docelową projektu były osoby pozostające na presymbolicznym poziomie komunikacji – osoby, które potrafią wchodzić jedynie w niesymboliczną interakcję ze swoim otoczeniem. Co za tym idzie, technologia, której prototyp opracowany został w ramach projektu, ma ogromny potencjał we wsparciu interakcji osób z GZNI z innymi osobami.

Potencjał opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe systemu oceniony został w eksperymencie użycia jego funkcjonalności przez 6 poznańskich
dzieci z GZNI. Był to pierwszy w świecie przypadek użycia tak zaawansowanej technologii ICT przez osoby z tego typu niepełnosprawnością.

Mimo że eksperyment był niewielki, potwierdził, że udostępnienie tego typu technologii osobom z GZNI stwarza szansę na znaczącą poprawę jakości ich życia, dając im jednocześnie moc sprawczą wpływania na swoje otoczenie.

Jak pokazują badania, rodzice i opiekunowie uważają kłopoty z komunikacją z osobami z GZNI za jedno z najważniejszych wyzwań opieki nad nimi. W badaniu przeprowadzonym przez LouLou Foundation i International Foundation for CDKL5 Research wśród rodziców i opiekunów dzieci z zespołem niedoboru CDKL5 60% z nich wskazało problemy z komunikacją werbalną (bardzo ograniczona lub brak) jako mającą największy wpływ na możliwość uczestniczenia przez ich dzieci w aktywnościach życia codziennego. Jednocześnie 54% badanych wskazało możliwość komunikowania przez dzieci ich potrzeb i problemów jako drugi w kolejności obszar, którego poprawy badani oczekują od nowych terapii. W tym kontekście szeroki odzew środowisk rodziców i opiekunów osób z GZNI z całego świata na wyniki projektu INSENSION pokazuje, że technologia taka jak INSENSION ma spory potencjał na spełnienie oczekiwania poprawy możliwości komunikacyjnych.