Raport 2023: podsumowanie roku jubileuszowego

Raport 2023: podsumowanie roku jubileuszowego

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym PCSS 2023, który nie tylko podsumowuje działalność Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w minionym roku, ale także zwieńcza dwanaście miesięcy obchodów jubileuszu 30-lecia działalności PCSS oraz 20-lecia Konsorcjum PIONIER.

W Raporcie znalazły się trzy obszary technologii, które stały się wyróżnikiem roku 2023; w rozdziale pierwszym zatytułowanym „Pełni Innowacji” podsumowano komunikację i obliczenia kwantowe, lotnictwo i autonomię oraz cyberbezpieczeństwo. Pozostałe rozdziały poświęcono prezentacjom wybranych projektów oraz zamieszczono omówienie najistotniejszych wyzwań minionych dwunastu miesięcy.

Na łamach raportu znajdziecie Państwo także interesujące wywiady z wybitnymi specjalistami, którzy z swojej perspektywy mówią o tym, jak nowoczesne technologie zmieniają i zmieniać będą:

  • finanse – rozmowa z Krzysztofem Antczakiem, dyrektorem Regionu Wielkopolskiego Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu,
  • zdrowie – rozmowa z prof. dr. hab. Michałem Nowickim, prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • sztukę – rozmowa z Tomaszem Łęckim, dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu,
  • miasta – rozmowa z Michałem Łakomskim, pełnomocnikiem prezydenta ds. Smart City w Poznaniu oraz dyrektorem Wydziału Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

Rozmawiamy także o kwestiach otwartej nauki z prof. UAM, dr. hab. Michałem Klichowskim, pełnomocnikiem rektora UAM ds. Otwartej Nauki, dyrektorem Centrum Neuronauki Poznawczej i kierownikiem Pracowni Badań nad Procesem Uczenia się.

W Raporcie nie zabrakło też relacji z naszego jubileuszu i spojrzenia w przyszłość. Zapraszamy do lektur.

Raport dostępny jest w pliku PDF.