Zakończenie projektu VISIONAIR

Zakończenie projektu VISIONAIR

Głównym celem projektu VISIONAIR było utworzenie wspólnej, europejskiej infrastruktury wizualizacyjnej wykorzystującej zaawansowane technologie i udostępnienie jej środowiskom naukowym i edukacyjnym w Europie i na świecie. Projekt wsparł ponad 200 projektów naukowych z Europy w dostępie do zaawansowanej infrastruktury wizualizacyjnej.

W styczniu 2015 r. po czterech latach zakończył się projekt VISIONAIR mający na celu wsparcie naukowców i zespołów badawczych z Europy w zakresie dostępu do zaawansowanej infrastruktury wizualizacyjnej. W trakcie trwania projektu 25 partnerów z Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Polski, Niemiec, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch udostępniło nieodpłatnie swoje infrastruktury wizualizacyjne takie jak: instalacje Ultra-High Definition (UHD/4K/8K), jaskinie wizualizacyjne CAVE, wyświetlacze holograficzne i systemy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości dla ponad 200 projektów naukowych realizowanych przez zespoły badawcze i doktorantów z całej Europy. Dostęp do infrastruktury badawczej i wizualizacyjnej odbywał się w oparciu o krótkie granty trwające zazwyczaj od 1-2 tygodni.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe będące liderem prac w związanych z UHD oraz sieciami, wsparło 12 dostępów do swojej infrastruktury współpracując przy realizacji projektów, wśród których warto wymienić: „Zdalną interakcję z ramieniem robota na odległość ponad 2.000 km poprzez sieć 40G z wizualizacją live w technologii 4K 3D”, realizację „Zdalnego koncertu na żywo muzyków z kilku różnych lokalizacji z wizualizacją 4K 3D”, „Wielostronne wideokonferencje 4K”, „WebRTC w technologii 4K”, „Wykorzystanie technologii 3D wysokiej jakości przy treningach sportowych”, „Migracja transkodera UHD” czy „Wideokonferencje 3D dla rozwiązań telemedycznych”. PCSS wielokrotnie udostępniało swoją infrastrukturę wizualizacyjną 4K 3D również poza swoimi laboratoriami, transportując system projektorów 4K oraz systemy strumieniowania na demonstracje projektów w ramach konferencji naukowych. Warto również odnotować fakt, że PCSS jako jedyny partner projektu zrealizował więcej dostępów, niż zostało to zaplanowane na początku projektu.

Poza dostępem do infrastruktury, PCSS w projekcie VISIONAIR realizowało wraz z partnerami również prace badawcze mające na celu opracowanie platformy współpracy wielu oddalonych od siebie projektantów edytujących jednocześnie skomplikowane modele 3D i mogących oglądać na żywo rezultaty swojej pracy przy pomocy zaawansowanych systemów wizualizacyjnych takich jak stół holograficzny, wyświetlacze UHD 3D oraz CAVE. Do wizualizacji na potrzeby projektu i demonstracji zostało wykorzystane autorskie oprogramowanie VITRALL opracowane w PCSS.

Projekt VISIONAIR okazał się dużym sukcesem i został wysoko oceniony przez użytkowników oraz zespoły badawcze korzystające z infrastruktury wizualizacyjnej. Obecnie trwają prace nad kontynuacją wsparcia dla naukowców w dostępie do nowoczesnych instalacji wizualizacyjnych w ramach przygotowywanych nowych projektów.