Posłuchaj nas!

PSNC Digital Future Talks

To cykl podcastów popularnonaukowych dla osób poszukujących wiedzy, chcących poznawać technologiczny świat i poszerzać swoje horyzonty. PSNC Digital Future Talks to dawka inżynierskiej wiedzy poparta przykładami z życia codziennego i opowiedziana w prostych słowach.

Zobacz nasze projekty!

Wspólnie tworzymy lepsze jutro!

PSNC Aerospace Lab to nowoczesna, cyfrowa i przyjazna przestrzeń lotniskowa wyposażona w unikalne technologie, dzięki którym nasi specjaliści mogą tworzyć i testować w laboratoriach inteligentną, autonomiczną usługę dronowo-robotyczną dla różnych społecznych i biznesowych potrzeb.

Przyłącz się do nas!

Łamiemy konwencję zamkniętych laboratoriów

Laboratoria Przyszłości PCSS to otwarta na mieszkańców Poznania, poznańskie firmy i organizacje przestrzeń, w której można tworzyć i zgłaszać projekty badawcze.

Dowiedz się więcej!Polski węzeł obliczeń kwantowych IBM Quantum Innovation Center

W ramach inicjatywy polskiego węzła obliczeń kwantowych uruchomiony został w PCSS dostęp do sieci komputerów kwantowych IBM. Polski węzeł obliczeń kwantowych IBM Quantum stanowi interfejs pomiędzy komputerem kwantowym a użytkownikami końcowymi.

Centrum badawczo – rozwojowe ICT

PCSS zapewnia dostęp do e-Infrastruktury na światowym poziomie dla środowiska naukowego tworząc tym samym swoiste środowisko badawczo-rozwojowe – CYFROWĄ NAUKĘ – dla przedsięwzięć typu „proof of concept”, prototypowania czy projektów pilotażowych wielkiej skali. Drugą gałęzią naszej działalności jest CYFROWA GOSPODARKA, która ukierunkowana jest na tworzenie innowacji opartych o technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), czyli realizację konkretnych wdrożeń dla różnych dziedzin nauki oraz przemysłu. Równie istotnym elementem jest nasza działalność misyjna w kontekście INNOWACJI SPOŁECZNYCH poprzez szerzenie wiedzy oraz świadomości na temat współczesnych możliwości technologicznych wśród różnych grup społecznych, a także aktywna walka z problemem wykluczenia cyfrowego.

Od 30 lat jesteśmy otwarci na szeroką współpracę zarówno z instytucjami badawczymi, by w ramach wspólnych projektów eksplorować nowe obszary wyzwań nauki, jak i z partnerami przemysłu, zarówno tymi dopiero startującymi na rynku, jak i dużymi przedsiębiorstwami, dla których nasze kompetencje i doświadczenie mogą stać się silnym atutem rozwoju konkurencyjnej innowacji. Zapraszamy do nas!

PCSS w liczbach

pracowników

laboratoriów

lat działalności

dziedzin aktywności

aktualnych projektów

projektów H2020, Horizon Europe, Digital Europe Programme
 • Wybrano Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER na lata 2024-2026

  Wybrano Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER na lata 2024-2026

  W Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Konsorcjum PIONIER, podczas którego odbyły się wybory do Prezydium Rady. Na Przewodniczącego wybrano dr. inż. Macieja Stroińskiego - Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

 • Sukces poznańskiej Nocy Naukowców

  Sukces poznańskiej Nocy Naukowców

  Projekt popularyzujący naukę, czyli Noc Naukowców, w którym od lat aktywnie uczestniczy Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, w konkursie Komisji Europejskiej Horyzont uzyskał aż 14 punktów z 15 możliwych. W ocenie projektu podkreślono m.in. wszechstronny i ciekawy program, interesujące działania promocyjne, a także różnorodność dziedzin naukowych reprezentowanych przez partnerów konsorcjum.

 • Wizyta we wnętrzu reaktora fuzyjnego ITER

  Wizyta we wnętrzu reaktora fuzyjnego ITER

  Przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie organizacji ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor – Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny), przygotowanym przez kierownictwo projektu TSVV11 (Theory, Simulation, Validation and Verification) EUROfusion i holenderskie Centrum eScience. Podczas spotkania uczestnicy mięli okazję przyjrzeć się z bliska największemu na świecie reaktorowi fuzyjnemu.

 • Inauguracja działalności konsorcjum LOFAR ERIC

  Inauguracja działalności konsorcjum LOFAR ERIC

  Na początku 2024 roku oficjalnie zainaugurowano działalność konsorcjum LOFAR ERIC (ang. Low Frequency Array European Research Infrastructure Consortium), w skład którego, oprócz Polski, wchodzi Bułgaria, Irlandia, Niderlandy, Niemcy oraz Włochy. Konsorcjum działać będzie na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej Sieć Radiowa Niskiej Częstotliwości.

 • PSNC Podcast: Najszybsze systemy przechowywania danych

  PSNC Podcast: Najszybsze systemy przechowywania danych

  Eksplozja zastosowań Big Data, Data Science i AI powoduje, że systemy IT potrzebują coraz szybszego dostępu do danych, używają coraz obszerniejszych zbiorów i coraz większej liczby plików. Efektywność dostępu do danych jest kluczem do wydajności obliczeń, a co za tym idzie postępów w badaniach, edukacji czy gospodarce. W szóstym odcinku PSNC Podcast rozmawiamy o najszybszych systemach przechowywania danych.

 • EURORDIS: wręczono tegoroczne nagrody

  EURORDIS: wręczono tegoroczne nagrody

  Podczas zorganizowanej w Brukseli uroczystej gali wręczenia tegorocznych nagród stowarzyszenia EURORDIS, Michał Kosiedowski, kierownik Działu Usług Internetu Przyszłości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, odebrał nagrodę Czarnej Perły w kategorii Technologie Medyczne za realizację projektu INSENSION.

 • Konferencja naukowa „Lekarz-Pacjent-Naukowiec, współpraca w chorobach rzadkich”

  Konferencja naukowa „Lekarz-Pacjent-Naukowiec, współpraca w chorobach rzadkich”

  28 lutego 2024 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Chorób Rzadkich, Fundacja ICHB PAN we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym organizuje bezpłatną, w pełni wirtualną konferencję „Lekarz-Pacjent-Naukowiec, Współpraca w Chorobach Rzadkich”, jako wyraz solidarności z osobami zmagającymi się z tymi chorobami.

 • Zapraszamy na konferencję PPAM 2024

  Zapraszamy na konferencję PPAM 2024

  8-11 września 2024 roku w Ostrawie w Republice Czeskiej odbędzie się 15. edycja międzynarodowej konferencji “Parallel Processing and Applied Mathematics” (PPAM 2024), w czasie której zostanie zorganizowany warsztat “Workshop on Advancements of Global Challenges Applications” (AGCA), współtworzony przez PCSS.

 • Podpisano list intencyjny w sprawie budowy Poznań CityLab

  Podpisano list intencyjny w sprawie budowy Poznań CityLab

  W przyszłym roku w stolicy Wielkopolski otwarty zostanie Poznań CityLab. To miejskie laboratorium innowacji, w którym rozwijane będą projekty oparte o sztuczną inteligencję czy uczenie maszynowe. W jego powstanie zaangażowane są uczelnie, jednostki badawcze i fundacja, z którymi Miasto podpisało list intencyjny. Sygnatariuszem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

 • Prezentacja projektów HiDALGO2 i ESIWACE3 na Konferencji HiPEAC

  Prezentacja projektów HiDALGO2 i ESIWACE3 na Konferencji HiPEAC

  Podczas Konferencji HiPEAC (17- 19.01.2024 r. Monachium) w ramach współpracy centrów doskonałości HiDALGO2 oraz ESIWACE3 zorganizowano warsztaty pt. „Towards reliable Digital Twin - advancing applications and tools capabilities for Global Challenges”, których głównym organizatorem był dr inż. Marcin Lawenda z Działu Nowych Architektur HPC PCSS.

 • Zapraszamy na Quantum Internet Hackathon 2024

  Zapraszamy na Quantum Internet Hackathon 2024

  15 i 16 lutego 2024 roku odbędzie się trzecia edycja Quantum Internet Hackathon, wydarzenia organizowanego jednocześnie w czterech europejskich miastach: Delft (Holandia), Drezno (Niemcy), Paryż (Francja) oraz w Poznaniu. Współorganizatorem hakatonu, skierowanego do pasjonatów technologii kwantowych, jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

 • Zapraszamy na podcast „Pierwsze w Polsce komputery kwantowe w PCSS”

  Zapraszamy na podcast „Pierwsze w Polsce komputery kwantowe w PCSS”

  Na początku grudnia 2023 roku zainstalowano pierwsze w Polsce kwantowe fotoniczne systemy obliczeniowe. Dwie maszyny firmy ORCA Computing, zakupione w ramach projektu EuroHPC-PL, stanęły w siedzibie PCSS. O tym, jak wykorzystać drzemiący w nich potencjał, można posłuchać w rozmowie Radia TOK FM z Piotrem Rydlichowskim – specjalistą w dziedzinie technologii kwantowych z Działu Infrastruktury Sieciowej i Usługowej PCSS.

 • INSENSION: wspiarcie osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  INSENSION: wspiarcie osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  Pod koniec 2021 r. PCSS, zakończył realizację projektu INSENSION, finansowanego ze środków programu Horyzont 2020. Projekt ten był pierwszą w świecie próbą stworzenia rozwiązania technologicznego zdolnego umożliwić osobom z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną korzystanie z cyfrowych usług i aplikacji.

 • Rok 2023 z aplikacją Conference4me

  Rok 2023 z aplikacją Conference4me

  Dla zespołu, zajmującego się Conference4me, rok 2024 będzie kolejnym już, 13. rokiem intensywnej działalności w segmencie konferencyjnym na rynku aplikacji mobilnych do obsługi wydarzeń. Na całym świecie, w 67 krajach, aplikacja została zainstalowana przez ponad 250 000 użytkowników na platformie Android, iOS podczas 757 konferencji oraz 447 wystaw.

 • Raport 2023: podsumowanie roku jubileuszowego

  Raport 2023: podsumowanie roku jubileuszowego

  Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym PCSS 2023, który nie tylko podsumowuje działalność Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w minionym roku, ale także zwieńcza dwanaście miesięcy obchodów jubileuszu 30-lecia działalności PCSS oraz 20-lecia Konsorcjum PIONIER.

 • Stoisko PCSS na SC’23 prezentuje podstawy działania systemu oraz zdalne demo funkcjonowania

  Stoisko PCSS na SC’23 prezentuje podstawy działania systemu oraz zdalne demo funkcjonowania

  Brytyjski producent komputerów kwantowych ORCA Computing został wybrany przez PCSS, by dostarczyć Centrum dwa komputery ORCA Computing PT-1, których konstrukcja oparta jest na kwantowych systemach fotonicznych. Systemy, które sfinansowano z krajowego projektu, zostaną zainstalowane w centrum komputerów dużej mocy w Poznaniu. Ich wprowadzenie przyspieszy prace oparte na obliczeniach kwantowych w takich dziedzinach jak biologia, chemia i uczenie maszynowe.

 • Safe-Home: nieinwazyjny system monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych

  Safe-Home: nieinwazyjny system monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych

  Safe-Home to międzynarodowy projekt, w którym udział biorą instytucje naukowe, uniwersytety, a także przedsiębiorcy z Portugalii, Korei Południowej, Czech oraz Polski, którą reprezentuje Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz firma medvc.eu Sp. z o.o.  Nieinwazyjny system monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych w programie "Europa Minha" przybliża portugalska telewizja TV RTP.

 • Wybrano Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER na lata 2024-2026

  Wybrano Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER na lata 2024-2026

  W Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Konsorcjum PIONIER, podczas którego odbyły się wybory do Prezydium Rady. Na Przewodniczącego wybrano dr. inż. Macieja Stroińskiego - Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

 • EURORDIS: wręczono tegoroczne nagrody

  EURORDIS: wręczono tegoroczne nagrody

  Podczas zorganizowanej w Brukseli uroczystej gali wręczenia tegorocznych nagród stowarzyszenia EURORDIS, Michał Kosiedowski, kierownik Działu Usług Internetu Przyszłości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, odebrał nagrodę Czarnej Perły w kategorii Technologie Medyczne za realizację projektu INSENSION.

 • Zapraszamy na podcast „Pierwsze w Polsce komputery kwantowe w PCSS”

  Zapraszamy na podcast „Pierwsze w Polsce komputery kwantowe w PCSS”

  Na początku grudnia 2023 roku zainstalowano pierwsze w Polsce kwantowe fotoniczne systemy obliczeniowe. Dwie maszyny firmy ORCA Computing, zakupione w ramach projektu EuroHPC-PL, stanęły w siedzibie PCSS. O tym, jak wykorzystać drzemiący w nich potencjał, można posłuchać w rozmowie Radia TOK FM z Piotrem Rydlichowskim – specjalistą w dziedzinie technologii kwantowych z Działu Infrastruktury Sieciowej i Usługowej PCSS.

 • Konferencja naukowa „Lekarz-Pacjent-Naukowiec, współpraca w chorobach rzadkich”

  Konferencja naukowa „Lekarz-Pacjent-Naukowiec, współpraca w chorobach rzadkich”

  28 lutego 2024 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Chorób Rzadkich, Fundacja ICHB PAN we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym organizuje bezpłatną, w pełni wirtualną konferencję „Lekarz-Pacjent-Naukowiec, Współpraca w Chorobach Rzadkich”, jako wyraz solidarności z osobami zmagającymi się z tymi chorobami.

 • INSENSION: wspiarcie osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  INSENSION: wspiarcie osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  Pod koniec 2021 r. PCSS, zakończył realizację projektu INSENSION, finansowanego ze środków programu Horyzont 2020. Projekt ten był pierwszą w świecie próbą stworzenia rozwiązania technologicznego zdolnego umożliwić osobom z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną korzystanie z cyfrowych usług i aplikacji.

 • Sukces poznańskiej Nocy Naukowców

  Sukces poznańskiej Nocy Naukowców

  Projekt popularyzujący naukę, czyli Noc Naukowców, w którym od lat aktywnie uczestniczy Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, w konkursie Komisji Europejskiej Horyzont uzyskał aż 14 punktów z 15 możliwych. W ocenie projektu podkreślono m.in. wszechstronny i ciekawy program, interesujące działania promocyjne, a także różnorodność dziedzin naukowych reprezentowanych przez partnerów konsorcjum.

 • Zapraszamy na konferencję PPAM 2024

  Zapraszamy na konferencję PPAM 2024

  8-11 września 2024 roku w Ostrawie w Republice Czeskiej odbędzie się 15. edycja międzynarodowej konferencji “Parallel Processing and Applied Mathematics” (PPAM 2024), w czasie której zostanie zorganizowany warsztat “Workshop on Advancements of Global Challenges Applications” (AGCA), współtworzony przez PCSS.

 • Rok 2023 z aplikacją Conference4me

  Rok 2023 z aplikacją Conference4me

  Dla zespołu, zajmującego się Conference4me, rok 2024 będzie kolejnym już, 13. rokiem intensywnej działalności w segmencie konferencyjnym na rynku aplikacji mobilnych do obsługi wydarzeń. Na całym świecie, w 67 krajach, aplikacja została zainstalowana przez ponad 250 000 użytkowników na platformie Android, iOS podczas 757 konferencji oraz 447 wystaw.

 • Wizyta we wnętrzu reaktora fuzyjnego ITER

  Wizyta we wnętrzu reaktora fuzyjnego ITER

  Przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie organizacji ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor – Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny), przygotowanym przez kierownictwo projektu TSVV11 (Theory, Simulation, Validation and Verification) EUROfusion i holenderskie Centrum eScience. Podczas spotkania uczestnicy mięli okazję przyjrzeć się z bliska największemu na świecie reaktorowi fuzyjnemu.

 • Podpisano list intencyjny w sprawie budowy Poznań CityLab

  Podpisano list intencyjny w sprawie budowy Poznań CityLab

  W przyszłym roku w stolicy Wielkopolski otwarty zostanie Poznań CityLab. To miejskie laboratorium innowacji, w którym rozwijane będą projekty oparte o sztuczną inteligencję czy uczenie maszynowe. W jego powstanie zaangażowane są uczelnie, jednostki badawcze i fundacja, z którymi Miasto podpisało list intencyjny. Sygnatariuszem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

 • Raport 2023: podsumowanie roku jubileuszowego

  Raport 2023: podsumowanie roku jubileuszowego

  Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym PCSS 2023, który nie tylko podsumowuje działalność Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w minionym roku, ale także zwieńcza dwanaście miesięcy obchodów jubileuszu 30-lecia działalności PCSS oraz 20-lecia Konsorcjum PIONIER.

 • Inauguracja działalności konsorcjum LOFAR ERIC

  Inauguracja działalności konsorcjum LOFAR ERIC

  Na początku 2024 roku oficjalnie zainaugurowano działalność konsorcjum LOFAR ERIC (ang. Low Frequency Array European Research Infrastructure Consortium), w skład którego, oprócz Polski, wchodzi Bułgaria, Irlandia, Niderlandy, Niemcy oraz Włochy. Konsorcjum działać będzie na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej Sieć Radiowa Niskiej Częstotliwości.

 • Prezentacja projektów HiDALGO2 i ESIWACE3 na Konferencji HiPEAC

  Prezentacja projektów HiDALGO2 i ESIWACE3 na Konferencji HiPEAC

  Podczas Konferencji HiPEAC (17- 19.01.2024 r. Monachium) w ramach współpracy centrów doskonałości HiDALGO2 oraz ESIWACE3 zorganizowano warsztaty pt. „Towards reliable Digital Twin - advancing applications and tools capabilities for Global Challenges”, których głównym organizatorem był dr inż. Marcin Lawenda z Działu Nowych Architektur HPC PCSS.

 • Stoisko PCSS na SC’23 prezentuje podstawy działania systemu oraz zdalne demo funkcjonowania

  Stoisko PCSS na SC’23 prezentuje podstawy działania systemu oraz zdalne demo funkcjonowania

  Brytyjski producent komputerów kwantowych ORCA Computing został wybrany przez PCSS, by dostarczyć Centrum dwa komputery ORCA Computing PT-1, których konstrukcja oparta jest na kwantowych systemach fotonicznych. Systemy, które sfinansowano z krajowego projektu, zostaną zainstalowane w centrum komputerów dużej mocy w Poznaniu. Ich wprowadzenie przyspieszy prace oparte na obliczeniach kwantowych w takich dziedzinach jak biologia, chemia i uczenie maszynowe.

 • PSNC Podcast: Najszybsze systemy przechowywania danych

  PSNC Podcast: Najszybsze systemy przechowywania danych

  Eksplozja zastosowań Big Data, Data Science i AI powoduje, że systemy IT potrzebują coraz szybszego dostępu do danych, używają coraz obszerniejszych zbiorów i coraz większej liczby plików. Efektywność dostępu do danych jest kluczem do wydajności obliczeń, a co za tym idzie postępów w badaniach, edukacji czy gospodarce. W szóstym odcinku PSNC Podcast rozmawiamy o najszybszych systemach przechowywania danych.

 • Zapraszamy na Quantum Internet Hackathon 2024

  Zapraszamy na Quantum Internet Hackathon 2024

  15 i 16 lutego 2024 roku odbędzie się trzecia edycja Quantum Internet Hackathon, wydarzenia organizowanego jednocześnie w czterech europejskich miastach: Delft (Holandia), Drezno (Niemcy), Paryż (Francja) oraz w Poznaniu. Współorganizatorem hakatonu, skierowanego do pasjonatów technologii kwantowych, jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

 • Safe-Home: nieinwazyjny system monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych

  Safe-Home: nieinwazyjny system monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych

  Safe-Home to międzynarodowy projekt, w którym udział biorą instytucje naukowe, uniwersytety, a także przedsiębiorcy z Portugalii, Korei Południowej, Czech oraz Polski, którą reprezentuje Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz firma medvc.eu Sp. z o.o.  Nieinwazyjny system monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych w programie "Europa Minha" przybliża portugalska telewizja TV RTP.

Centrum e-infrastruktury

Naszą misją jest „Integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki”. Zapewniamy środowisku naukowemu dostęp do infrastruktury IT na światowym poziomie. Jako operator krajowej sieci PIONIER oraz miejskiej sieci POZMAN umożliwiamy szybki oraz bezpieczny dostęp do Internetu oraz usług sieciowych na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. W ramach Centrum Superkomputerowego oferujemy szeroki wachlarz usług obliczeniowych, dostępu do serwerów wirtualnych, usług chmurowych, pozwalając zarazem na szybkie i skalowalne zarządzanie danymi.

Nasze członkostwo w międzynarodowych organizacjach i asocjacjach

Nasze członkostwo

GÉANT Logo
Partnership for Advanced Computing in Europe Logo
European Open Science Cloud Logo
INTERNET 2 Logo
European Cluster Collaboration Platform Logo
Open & Agile Smart Cities Logo
AI DIH network Logo
EUDAT Collaborative Data Infrastructure Logo
Big Data Value Association Logo
GAIA-X Logo
Alliance for Internet of Things Innovation Logo
European Network of Living Labs Logo
Next Generation Internet Logo
FIWARE Logo
OPEN GEOSPATIAL Logo
International Data Spaces Association Logo
IBM QUANTUM Logo
Działalność PCSS wspierają
Polska Akademia Nauk Logo
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Logo
Narodowe Centrum Nauki Logo
Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB Logo
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Logo
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Logo
Miasto Poznań Logo
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Logo
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Logo
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Logo
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Logo
Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej Logo
Główny Urząd Miar Logo
Bank Gospodarstwa Krajowego Logo