Zobacz ofertę naszych usług!

Usługi infrastruktur badawczych

Badania naukowe stanowią jeden z najważniejszych czynników rozwoju cywilizacji; dzięki nim potrafimy skuteczniej odpowiadać na wyzwania nowoczesności. Duże, strategiczne infrastruktury badawcze skupiają wokół siebie najlepszych badaczy oraz innowacyjne przedsiębiorstwa, co umożliwia rozwój gospodarczy i wzrost kapitału społecznego kraju. W ramach Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej powstają projekty, które skupione są między innymi na tworzeniu usług opartych na najnowocześniejszych laboratoriach i infrastrukturach technologicznych.

Posłuchaj nas!

PSNC Digital Future Talks

To cykl podcastów popularnonaukowych dla osób poszukujących wiedzy, chcących poznawać technologiczny świat i poszerzać swoje horyzonty. PSNC Digital Future Talks to dawka inżynierskiej wiedzy poparta przykładami z życia codziennego i opowiedziana w prostych słowach.

Zobacz nasze projekty!

Wspólnie tworzymy lepsze jutro!

PSNC Aerospace Lab to nowoczesna, cyfrowa i przyjazna przestrzeń lotniskowa wyposażona w unikalne technologie, dzięki którym nasi specjaliści mogą tworzyć i testować w laboratoriach inteligentną, autonomiczną usługę dronowo-robotyczną dla różnych społecznych i biznesowych potrzeb.

Przyłącz się do nas!

Łamiemy konwencję zamkniętych laboratoriów

Laboratoria Przyszłości PCSS to otwarta na mieszkańców Poznania, poznańskie firmy i organizacje przestrzeń, w której można tworzyć i zgłaszać projekty badawcze.

Dowiedz się więcej!Polski węzeł obliczeń kwantowych IBM Quantum Innovation Center

W ramach inicjatywy polskiego węzła obliczeń kwantowych uruchomiony został w PCSS dostęp do sieci komputerów kwantowych IBM. Polski węzeł obliczeń kwantowych IBM Quantum stanowi interfejs pomiędzy komputerem kwantowym a użytkownikami końcowymi.

Centrum badawczo-rozwojowe ICT

PCSS zapewnia dostęp do e-Infrastruktury na światowym poziomie dla środowiska naukowego tworząc tym samym swoiste środowisko badawczo-rozwojowe – CYFROWĄ NAUKĘ – dla przedsięwzięć typu „proof of concept”, prototypowania czy projektów pilotażowych wielkiej skali. Drugą gałęzią naszej działalności jest CYFROWA GOSPODARKA, która ukierunkowana jest na tworzenie innowacji opartych o technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), czyli realizację konkretnych wdrożeń dla różnych dziedzin nauki oraz przemysłu. Równie istotnym elementem jest nasza działalność misyjna w kontekście INNOWACJI SPOŁECZNYCH poprzez szerzenie wiedzy oraz świadomości na temat współczesnych możliwości technologicznych wśród różnych grup społecznych, a także aktywna walka z problemem wykluczenia cyfrowego.

Od ponad 30 lat jesteśmy otwarci na szeroką współpracę zarówno z instytucjami badawczymi, by w ramach wspólnych projektów eksplorować nowe obszary wyzwań nauki, jak i z partnerami przemysłu, zarówno tymi dopiero startującymi na rynku, jak i dużymi przedsiębiorstwami, dla których nasze kompetencje i doświadczenie mogą stać się silnym atutem rozwoju konkurencyjnej innowacji. Zapraszamy do nas!

PCSS w liczbach

pracowników

laboratoriów

lat działalności

dziedzin aktywności

aktualnych projektów

projekty H2020, Horizon Europe, Digital Europe Programme
 • Rozwój europejskich technologii obliczeń kwantowych: Podpisanie umowy na instalację komputera kwantowego EuroQCS-Poland

  Rozwój europejskich technologii obliczeń kwantowych: Podpisanie umowy na instalację komputera kwantowego EuroQCS-Poland

  Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali – EuroHPC JU oraz firma AQT podpisały kontrakt, którego efektem będzie instalacja w Polsce komputera kwantowego EuroQCS-Poland. Maszyna uruchomiona zostanie w PCSS, gdzie zostanie zintegrowana z infrastrukturą HPC. Pozwoli to również na zdalny dostęp do nowego komputera krajowym użytkownikom poprzez działającą krajową sieć naukową PIONIER. 

 • DARIAH-PL ze wsparciem Krajowego Planu Odbudowy

  DARIAH-PL ze wsparciem Krajowego Planu Odbudowy

  W ramach podpisanej umowy przedsięwzięcie pt. "Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL" objęto  wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach wieloletniego planu pogłębiania współpracy przy budowie infrastruktury cyfrowej dla nauk humanistycznych i nauk o sztuce w Polsce.

 • PSNC Digital Future Talks: EOSC, czyli Europejska Chmura Otwartej Nauki

  PSNC Digital Future Talks: EOSC, czyli Europejska Chmura Otwartej Nauki

  Czy EOSC (ang. European Open Science Cloud), czyli Europejską Chmurę Otwartej Nauki można nazwać „wspólnym stołem” z danymi, który umożliwia nie tylko pogłębianie danych w jednej dziedzinie, ale i działanie z uwzględnieniem różnych perspektyw dyscyplin naukowych? Zdaniem Raimundasa Tuminauskasa oraz Marcina Wolskiego - gości najnowszego odcinka PSNC Digital Future Talks - jak najbardziej! Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu.

 • Asystent Naukowca dla systemu RoHUB

  Asystent Naukowca dla systemu RoHUB

  ROHub to platforma do zarządzania obiektami badawczymi wspierająca zachowywanie i zarządzanie cyklem życia badań naukowych, kampanii badawczych i procesów operacyjnych. Stworzona została przez zespół zarządzany przez Raula Palmę, Kierownika Działu Analityki i Semantyki Danych PCSS.

 • Wyróżnienie dla projektu „Prosty język w Urzędzie Miasta Poznania”

  Wyróżnienie dla projektu „Prosty język w Urzędzie Miasta Poznania”

  Poznański projekt "Prosty język w Urzędzie Miasta Poznania" otrzymał wyróżnienie w piątej edycji konkursu "Innowacyjny Samorząd", organizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Projekt jest efektem współpracy między Urzędem Miasta Poznania, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

 • „Kolory Nauki” – plenerowa wystawa z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej

  „Kolory Nauki” – plenerowa wystawa z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej

  W tym roku Polska świętuje 20 lat swojego członkostwa w Unii Europejskiej. Z tej okazji w czterech miastach: Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu prezentowano wystawę plenerową „Kolory Nauki”. W stolicy Wielkopolski zobaczyć ją można na dziedzińcu siedziby Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy ul. Jana Pawła II nr II. Serdecznie zapraszamy!

 • Seminarium kończące projekt PL-5G Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem

  Seminarium kończące projekt PL-5G Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem

  20 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyło się seminarium kończące projekt PL-5G Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem, realizowany przez konsorcjum PL-5G, w skład którego wchodzi m.in. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Głównym założeniem projektu jest zapewnienie łatwego i powszechnego dostępu do środowiska, umożliwiającego badanie oraz rozwój technologii 5G. Wydarzenie było okazją do spotkania członków konsorcjum i podsumowania wspólnych prac.

 • Zapraszamy do Juraty na cykl wykładów „Nauka na wakacjach”

  Zapraszamy do Juraty na cykl wykładów „Nauka na wakacjach”

  Tradycyjnie jak co roku zapraszamy na cykl wakacyjnych, otwartych wykładów, organizowanych przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Oddział PAN w Poznaniu. Spotkania odbywać się będą w lipcu oraz sierpniu, w każdy czwartek, o godz. 19.00 w Domu Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk w Juracie. 15 sierpnia wykład poprowadzi dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego - dr inż. Cezary Mazurek.

 • O projekcie AgrifoodTEF na VI Forum Sieciowanie Partnerów SIR

  O projekcie AgrifoodTEF na VI Forum Sieciowanie Partnerów SIR

  25-26 czerwca 2024 roku we Wrocławiu odbyło się VI Forum Sieciowanie Partnerów SIR. Wydarzenie zorganizowano w celu omówienia bieżących informacji z obszaru działań Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR (Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich). W wydarzeniu wziął udział przedstawiciel Poznańskiego Centrum Superkomuterowo-Sieciowego, wspierającego sektor rolno-spożywczy w zakresie technologii ICT.

 • Spotkanie konsorcjum AIENTR4YOUTH

  Spotkanie konsorcjum AIENTR4YOUTH

  28 czerwca 2024 roku w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego odbyło się spotkanie konsorcjum AI-ENTR4YOUTH, w ramach którego omawiane były możliwości i wyzwania związane z integracją AI (ang. Artificial Intelligence) w edukacji. Na spotkaniu omawiano również przyszłe przeskalowanie programu na docelowo 7 000 uczniów w wielu krajach Europy w tym w Albanii, Bułgarii, Czechach, Francji Grecji, Rumuni i Ukrainie.

 • Spotkanie ds. wzorników projektu DIAG

  Spotkanie ds. wzorników projektu DIAG

  Zespół projektu DIAG - Digital Imaging Accuracy Guidelines zorganizował wraz z partnerami spotkanie grupy ds. wzorników. Spotkanie odbyło się w Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyli partnerzy projektu, w tym przedstawiciele bibliotek, archiwów, muzeów i galerii z całej Polski, m.in. z Gdańska, Krakowa, Torunia, Warszawy i Poznania.

 • Spotkanie z twórcami projektu Echtzeitkunstwelt w PSNC Future Labs

  Spotkanie z twórcami projektu Echtzeitkunstwelt w PSNC Future Labs

  W piątek, 28 czerwca 2024 r. zapraszamy do PSNC Future Labs na spotkanie z twórcami projektu Echtzeitkunstwelt, którzy zaprezentują i wprowadzą publiczność w tajniki pracy nad spektaklami telematycznymi. W ramach projektu powstały wirtualne instrumenty muzyczne sterowane zdalnie, z których dźwięki wydobywane są za pomocą trójwymiarowych obiektów, tworzących choreografię. 

 • Pierwsze komputery kwantowe w Polsce i Europie

  Pierwsze komputery kwantowe w Polsce i Europie

  Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest koordynatorem i inicjatorem konsorcjum EuroQCS-Poland, a jednocześnie miejscem instalacji europejskiego komputera kwantowego opartego na technologii uwięzionych jonów. Na mocy podpisanej na początku lipca 2024 roku umowy między EuroHPC JU a Ministerstwem Cyfryzacji w przyszłym roku w poznańskim Centrum zostanie zainstalowany komputer kwantowy EuroQCS-Poland oparty o technologię spułapkowanych jonów.

 • „Sfera otwartej nauki wymaga uporządkowania” – rozmowa z dr. hab. Michałem Klichowskim

  „Sfera otwartej nauki wymaga uporządkowania” – rozmowa z dr. hab. Michałem Klichowskim

  W listopadzie 2023 roku PCSS wygrało dwa przetargi, których przedmiotem są usługi na rzecz węzła EOSC EU obejmujące: zarządzanie usługą kontenerową, obliczeniową (maszyny wirtualne) i masowego transferu danych oraz zarządzanie usługą synchronizacji i udostępniania plików, interaktywnych notatników oraz transferu dużych plików. Zapraszamy na rozmowę o możliwościach jakie stwarza ekoststem EOSC z prof. UAM, dr. hab. Michałem Klichowskim, Pełnomocnikiem Rektora ds. Otwartej Nauki, Dyrektorem Centrum Neuronauki Poznawczej i Kierownikiem Pracowni Badań nad Procesem Uczenia Się.

 • AI to taka potęga, która pozwoli Poznaniowi dać mieszkańcom lepsze warunki życia

  AI to taka potęga, która pozwoli Poznaniowi dać mieszkańcom lepsze warunki życia

  Definiowanie zadań dla inteligentnego miasta staje się dzisiaj walką o lepszą jakość życia jego mieszkańców. Zapraszamy na rozmowę o kierunku rozwoju oraz wyzwaniach i zagrożeniach cyfrowego miasta z Michałem Łakomskim, Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Smart City w Poznaniu w województwie wielkopolskim oraz Dyrektorem Wydziału Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

 • Cyfrowa infrastruktura w badaniach nad sztuką

  Cyfrowa infrastruktura w badaniach nad sztuką

  Jeden z celów Laboratorium Źródeł to wzbogacanie danych muzycznych przy użyciu zaawansowanych algorytmów przetwarzania i umieszczanie ich w ogólnodostępnym repozytorium.

 • GÉANT Community

  GÉANT Community

  Infrastruktura GÉANT oraz jej nowoczesne usługi sieciowe są jednymi z najważniejszych narzędzi wspierania środowiska naukowego w Europie. Dynamiczny i stały rozwój podyktowany wprowadzaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz adresowaniem zaawansowanych wymagań użytkowników w nieprzerwany sposób jest finansowo wspierany przez Unię Europejską w ramach kolejnych projektów (obecnie GN5-1 i GN5-IC1).

 • Zrozumieć finanse

  Zrozumieć finanse

  Płynność finansowa to, najogólniej ujmując, zdolność jednostki do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Działalność PCSS prowadzona jest w bardzo wymagających uwarunkowaniach związanych z zarządzaniem finansami, gdyż środki będące w dyspozycji Działu Finansowo-Księgowego silnie zależą od tempa realizacji projektów oraz sposobów refundowania ich kosztów. Przy tak dużej skali realizowanych zadań niezwykle istotne jest odpowiednie planowanie działań i transakcji w celu zabezpieczenia płynności, niezależnie od typu projektu.

 • Seminarium kończące projekt PL-5G Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem

  Seminarium kończące projekt PL-5G Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem

  20 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyło się seminarium kończące projekt PL-5G Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem, realizowany przez konsorcjum PL-5G, w skład którego wchodzi m.in. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Głównym założeniem projektu jest zapewnienie łatwego i powszechnego dostępu do środowiska, umożliwiającego badanie oraz rozwój technologii 5G. Wydarzenie było okazją do spotkania członków konsorcjum i podsumowania wspólnych prac.

 • Pierwsze komputery kwantowe w Polsce i Europie

  Pierwsze komputery kwantowe w Polsce i Europie

  Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest koordynatorem i inicjatorem konsorcjum EuroQCS-Poland, a jednocześnie miejscem instalacji europejskiego komputera kwantowego opartego na technologii uwięzionych jonów. Na mocy podpisanej na początku lipca 2024 roku umowy między EuroHPC JU a Ministerstwem Cyfryzacji w przyszłym roku w poznańskim Centrum zostanie zainstalowany komputer kwantowy EuroQCS-Poland oparty o technologię spułapkowanych jonów.

 • DARIAH-PL ze wsparciem Krajowego Planu Odbudowy

  DARIAH-PL ze wsparciem Krajowego Planu Odbudowy

  W ramach podpisanej umowy przedsięwzięcie pt. "Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL" objęto  wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach wieloletniego planu pogłębiania współpracy przy budowie infrastruktury cyfrowej dla nauk humanistycznych i nauk o sztuce w Polsce.

 • Zapraszamy do Juraty na cykl wykładów „Nauka na wakacjach”

  Zapraszamy do Juraty na cykl wykładów „Nauka na wakacjach”

  Tradycyjnie jak co roku zapraszamy na cykl wakacyjnych, otwartych wykładów, organizowanych przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Oddział PAN w Poznaniu. Spotkania odbywać się będą w lipcu oraz sierpniu, w każdy czwartek, o godz. 19.00 w Domu Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk w Juracie. 15 sierpnia wykład poprowadzi dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego - dr inż. Cezary Mazurek.

 • „Sfera otwartej nauki wymaga uporządkowania” – rozmowa z dr. hab. Michałem Klichowskim

  „Sfera otwartej nauki wymaga uporządkowania” – rozmowa z dr. hab. Michałem Klichowskim

  W listopadzie 2023 roku PCSS wygrało dwa przetargi, których przedmiotem są usługi na rzecz węzła EOSC EU obejmujące: zarządzanie usługą kontenerową, obliczeniową (maszyny wirtualne) i masowego transferu danych oraz zarządzanie usługą synchronizacji i udostępniania plików, interaktywnych notatników oraz transferu dużych plików. Zapraszamy na rozmowę o możliwościach jakie stwarza ekoststem EOSC z prof. UAM, dr. hab. Michałem Klichowskim, Pełnomocnikiem Rektora ds. Otwartej Nauki, Dyrektorem Centrum Neuronauki Poznawczej i Kierownikiem Pracowni Badań nad Procesem Uczenia Się.

 • PSNC Digital Future Talks: EOSC, czyli Europejska Chmura Otwartej Nauki

  PSNC Digital Future Talks: EOSC, czyli Europejska Chmura Otwartej Nauki

  Czy EOSC (ang. European Open Science Cloud), czyli Europejską Chmurę Otwartej Nauki można nazwać „wspólnym stołem” z danymi, który umożliwia nie tylko pogłębianie danych w jednej dziedzinie, ale i działanie z uwzględnieniem różnych perspektyw dyscyplin naukowych? Zdaniem Raimundasa Tuminauskasa oraz Marcina Wolskiego - gości najnowszego odcinka PSNC Digital Future Talks - jak najbardziej! Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu.

 • O projekcie AgrifoodTEF na VI Forum Sieciowanie Partnerów SIR

  O projekcie AgrifoodTEF na VI Forum Sieciowanie Partnerów SIR

  25-26 czerwca 2024 roku we Wrocławiu odbyło się VI Forum Sieciowanie Partnerów SIR. Wydarzenie zorganizowano w celu omówienia bieżących informacji z obszaru działań Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR (Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich). W wydarzeniu wziął udział przedstawiciel Poznańskiego Centrum Superkomuterowo-Sieciowego, wspierającego sektor rolno-spożywczy w zakresie technologii ICT.

 • AI to taka potęga, która pozwoli Poznaniowi dać mieszkańcom lepsze warunki życia

  AI to taka potęga, która pozwoli Poznaniowi dać mieszkańcom lepsze warunki życia

  Definiowanie zadań dla inteligentnego miasta staje się dzisiaj walką o lepszą jakość życia jego mieszkańców. Zapraszamy na rozmowę o kierunku rozwoju oraz wyzwaniach i zagrożeniach cyfrowego miasta z Michałem Łakomskim, Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Smart City w Poznaniu w województwie wielkopolskim oraz Dyrektorem Wydziału Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

 • Asystent Naukowca dla systemu RoHUB

  Asystent Naukowca dla systemu RoHUB

  ROHub to platforma do zarządzania obiektami badawczymi wspierająca zachowywanie i zarządzanie cyklem życia badań naukowych, kampanii badawczych i procesów operacyjnych. Stworzona została przez zespół zarządzany przez Raula Palmę, Kierownika Działu Analityki i Semantyki Danych PCSS.

 • Spotkanie konsorcjum AIENTR4YOUTH

  Spotkanie konsorcjum AIENTR4YOUTH

  28 czerwca 2024 roku w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego odbyło się spotkanie konsorcjum AI-ENTR4YOUTH, w ramach którego omawiane były możliwości i wyzwania związane z integracją AI (ang. Artificial Intelligence) w edukacji. Na spotkaniu omawiano również przyszłe przeskalowanie programu na docelowo 7 000 uczniów w wielu krajach Europy w tym w Albanii, Bułgarii, Czechach, Francji Grecji, Rumuni i Ukrainie.

 • Cyfrowa infrastruktura w badaniach nad sztuką

  Cyfrowa infrastruktura w badaniach nad sztuką

  Jeden z celów Laboratorium Źródeł to wzbogacanie danych muzycznych przy użyciu zaawansowanych algorytmów przetwarzania i umieszczanie ich w ogólnodostępnym repozytorium.

 • Wyróżnienie dla projektu „Prosty język w Urzędzie Miasta Poznania”

  Wyróżnienie dla projektu „Prosty język w Urzędzie Miasta Poznania”

  Poznański projekt "Prosty język w Urzędzie Miasta Poznania" otrzymał wyróżnienie w piątej edycji konkursu "Innowacyjny Samorząd", organizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Projekt jest efektem współpracy między Urzędem Miasta Poznania, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

 • Spotkanie ds. wzorników projektu DIAG

  Spotkanie ds. wzorników projektu DIAG

  Zespół projektu DIAG - Digital Imaging Accuracy Guidelines zorganizował wraz z partnerami spotkanie grupy ds. wzorników. Spotkanie odbyło się w Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyli partnerzy projektu, w tym przedstawiciele bibliotek, archiwów, muzeów i galerii z całej Polski, m.in. z Gdańska, Krakowa, Torunia, Warszawy i Poznania.

 • GÉANT Community

  GÉANT Community

  Infrastruktura GÉANT oraz jej nowoczesne usługi sieciowe są jednymi z najważniejszych narzędzi wspierania środowiska naukowego w Europie. Dynamiczny i stały rozwój podyktowany wprowadzaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz adresowaniem zaawansowanych wymagań użytkowników w nieprzerwany sposób jest finansowo wspierany przez Unię Europejską w ramach kolejnych projektów (obecnie GN5-1 i GN5-IC1).

 • „Kolory Nauki” – plenerowa wystawa z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej

  „Kolory Nauki” – plenerowa wystawa z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej

  W tym roku Polska świętuje 20 lat swojego członkostwa w Unii Europejskiej. Z tej okazji w czterech miastach: Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu prezentowano wystawę plenerową „Kolory Nauki”. W stolicy Wielkopolski zobaczyć ją można na dziedzińcu siedziby Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy ul. Jana Pawła II nr II. Serdecznie zapraszamy!

 • Spotkanie z twórcami projektu Echtzeitkunstwelt w PSNC Future Labs

  Spotkanie z twórcami projektu Echtzeitkunstwelt w PSNC Future Labs

  W piątek, 28 czerwca 2024 r. zapraszamy do PSNC Future Labs na spotkanie z twórcami projektu Echtzeitkunstwelt, którzy zaprezentują i wprowadzą publiczność w tajniki pracy nad spektaklami telematycznymi. W ramach projektu powstały wirtualne instrumenty muzyczne sterowane zdalnie, z których dźwięki wydobywane są za pomocą trójwymiarowych obiektów, tworzących choreografię. 

 • Zrozumieć finanse

  Zrozumieć finanse

  Płynność finansowa to, najogólniej ujmując, zdolność jednostki do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Działalność PCSS prowadzona jest w bardzo wymagających uwarunkowaniach związanych z zarządzaniem finansami, gdyż środki będące w dyspozycji Działu Finansowo-Księgowego silnie zależą od tempa realizacji projektów oraz sposobów refundowania ich kosztów. Przy tak dużej skali realizowanych zadań niezwykle istotne jest odpowiednie planowanie działań i transakcji w celu zabezpieczenia płynności, niezależnie od typu projektu.

Centrum e-infrastruktury

Naszą misją jest „Integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki”. Zapewniamy środowisku naukowemu dostęp do infrastruktury IT na światowym poziomie. Jako operator krajowej sieci PIONIER oraz miejskiej sieci POZMAN umożliwiamy szybki oraz bezpieczny dostęp do Internetu oraz usług sieciowych na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. W ramach Centrum Superkomputerowego oferujemy szeroki wachlarz usług obliczeniowych, dostępu do serwerów wirtualnych, usług chmurowych, pozwalając zarazem na szybkie i skalowalne zarządzanie danymi.

Nasze członkostwo w międzynarodowych organizacjach i asocjacjach

Nasze członkostwo

GÉANT Logo
Partnership for Advanced Computing in Europe Logo
European Open Science Cloud Logo
INTERNET 2 Logo
European Cluster Collaboration Platform Logo
Open & Agile Smart Cities Logo
AI DIH network Logo
EUDAT Collaborative Data Infrastructure Logo
Big Data Value Association Logo
GAIA-X Logo
Alliance for Internet of Things Innovation Logo
European Network of Living Labs Logo
Next Generation Internet Logo
FIWARE Logo
OPEN GEOSPATIAL Logo
International Data Spaces Association Logo
IBM QUANTUM Logo
NATO DIANA Logo
Działalność PCSS wspierają
Polska Akademia Nauk Logo
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Logo
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Logo
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Logo
Narodowe Centrum Nauki Logo
Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB Logo
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Logo
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Logo
Miasto Poznań Logo
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Logo
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Logo
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Logo
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Logo
Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej Logo
Główny Urząd Miar Logo
Bank Gospodarstwa Krajowego Logo