EoCoE: ku eksaskali dla energii

EoCoE: ku eksaskali dla energii

Komisja Europejska przyznała finansowanie dla projektu EoCoE II (Energy Oriented Center of Excellence) oraz dziewięciu innych centrów kompetencji w zastosowaniu superkomputerów w różnych dziedzinach.

EoCoE II, jako kontynuacja projektu EoCoE koncentruje się na naukowych wyzwaniach w ramach Exascale w niskoemisyjnych sektorach meteorologii, materiałów, wody, wiatru i syntezy jądrowej. W ramach ścisłej współpracy wykorzystane zostaną innowacje w dziedzinie informatyki i algorytmów matematycznych w celu polepszenia wydajności wykorzystania HPC.

EoCoE opiera się na światowej klasy konsorcjum 18 komplementarnych partnerów z 7 krajów. Zrzesza ono podmioty z unikalnej sieci eksperckiej w zakresie energii, informatyki i HPC, w tym 3 wiodące europejskie centra superkomputerowe. W wybranych sektorach stworzone zostaną nowe możliwości modelowania na niespotykaną dotąd skalę. Umożliwią one zademonstrowanie potencjalnych korzyści dla przemysłu energetycznego, takich jak przyspieszone projektowanie urządzeń pamięci masowej, wysokorozdzielcze prognozowanie probabilistyczne wiatru i nasłonecznienia dla sieci energetycznej oraz mierzalne zrozumienie interakcji wewnętrzno-brzegowych plazmy w tokamakach ITER.
Te flagowe aplikacje dostarczą rozpoznawalną, wysokowydajną platformę obliczeniową dla technologii energetycznych, korzystającą z wzajemnych doświadczeń dzięki ścisłej współpracy z konsorcjami EERA i EUROfusion.

Budżet EoCoE w nowym okresie został zwiększony do 8,5 mln €. Projekt jest prowadzony przez Maison de la Simulation, wspólne laboratorium CEA, CNRS i uniwersytetów w Paryżu-Sud oraz Wersalu-St Quentin, i opiera się na silnej współpracy z Centrum Superkomputerowym Jülich. W projekt są również zaangażowane najważniejsze europejskie instytucje sektora energetycznego i HPC, takie jak ENEA i BSC które mają kluczowe znaczenie dla projektu.

PCSS jako partner technologiczny jest zainteresowany innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi lepszego wykorzystania i prostszego dostępu do zasobów. W kontekście EoCoE-II i współpracy z innymi partnerami widzimy szczególne korzyści płynące z zapoznawania się i dostosowywania rozwiązań do wykorzystania w projekcie. PCSS bierze udział w pracach w rozwoju środowiskiem Melissa, środowiska do uruchamiania symulacji oraz przy wdrożeniu portalu SaaS, który ułatwi użytkownikom dostęp do zasobów i aplikacji. Innym aspektem jest udział w pracach związanych z optymalizacją i przetwarzaniem I / O (PDI – Parallel Data Interface), które umożliwią pogłębienie znajomości podejść, metodologii i algorytmów optymalizacji I / O HPC, a także rozszerzą portfolio rozwiązań I / O dostępnych dla użytkowników PCSS.