Krajowy Magazyn Danych: dostawa elementów systemu długoterminowego składowania danych

Krajowy Magazyn Danych: dostawa elementów systemu długoterminowego składowania danych

26 maja 2023 roku firma Integrale IT, w ramach realizacji Umowy nr 131/PCSS/2023 z dnia 13.03.2023 roku, dostarczyła do Budynku Sal Technologicznych CBPIO, elementy systemu długoterminowego składowania danych związanych z realizacją prac w ramach projektu „Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji”.

Koncepcja KMD obejmuje fundamentalną przebudowę architektury do postaci otwartego, modularnego, rozszerzalnego oraz zdecentralizowanego i skalowalnego magazynu danych, wyposażonego w szereg interfejsów dostępowych oraz zintegrowanych usług i aplikacji, w tym mechanizmów wspomagających efektywne składowanie i dostęp do danych (wielopunktowa obsługa I/O, buforowanie), długoterminowe zarządzanie danymi, ich eksplorację, analizę i efektywne przetwarzanie.

Pojemność dostarczonego systemu taśmowego IBM TS4500 będzie wynosić 180,8 PB składowanych na taśmach Jaguar generacji JE. Ponadto w ramach rozbudowy obecnej infrastruktury pojemność dyskowa pamięci cache opartej o dyski HDD będzie miała pojemność 1PB a systemy baz danych będą miały do dyspozycji 50 TB pojemności realizowanej na dyskach SSD.

Nr projektu: POIR.04.02.00-00-D010/20 w ramach Działania 4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.