Dostawa i montaż urządzeń chłodzących do Budynku Sal Technologicznych CBPIO

Dostawa i montaż urządzeń chłodzących do Budynku Sal Technologicznych CBPIO

W Budynku Sal Technologicznych Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego odbyła się druga część dostawy urządzeń systemu chłodzenia technologicznego. Dzięki powiększeniu mocy chłodniczej, BST zostanie wyposażony w dwa tory chłodzenia o mocy 1,2 MW każdy, dzięki czemu możliwe będzie zapewnienie wysokiego poziomu dostępności urządzeń chłodzonych klasycznie przy pomocy powietrza z wykorzystaniem czynnika chłodniczego.

Prace realizowane są w ramach Umowy nr 579/PCSS/2022 z dnia 25 października 2022 roku przez konsorcjum firm „FRIZO Sp. z o.o.” oraz „GS KLIMA Sp. z o.o.” dla na potrzeby realizacji projektów:

  • PRACE-LAB2 – „Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie”. Nr projektu: POIR.04.02.00-00-C003/19,
  • NEBI – „Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych”. Nr projektu: POIR.04.02.00-00-C004/19,
  • 5G-PL – „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem”. Nr projektu: POIR.04.02.00-00-D008/20,
  • MOSAIC ECBiG –”Europejskie Centrum Bioinformatyki Genomiki-MOSAIC”. Nr projektu: POIR.04.02.00-00-D017/20,
  • DARIAH – „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”. Nr projektu: POIR.04.02.00-00-D006/20,
  • KMD – „Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji”. Nr projektu: POIR.04.02.00-00-D010/20.

Projekty te prowadzone są w ramach Działania 4.2, Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.