PCSS rozpoczyna realizację projektu „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy” na lotnisku w Kąkolewie

PCSS rozpoczyna realizację projektu „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy” na lotnisku w Kąkolewie
Nowoczesna przestrzeń laboratoriów oraz hangar do testów Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) o łącznej powierzchni 1500 m² powstaną w ramach projektu „Aerosfera. Lotnisko rzeczy”, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Projekt realizowany będzie przez Politechnikę Poznańską we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Aeroklubem Poznańskim im. Wandy Modlibowskiej oraz Andrzejem Szymańskim „LARS”. 26 listopada o godz. 12.00 Marszałek Marek Woźniak, w imieniu instytucji zarządzającej WRPO 2014+, podpisze w tej sprawie umowę z Rektorem Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. Tomaszem Łodygowskim.
Celem projektu jest przede wszystkim wyposażenie lotniska w Kąkolewie w infrastrukturę naukowo-badawczą do realizacji prac w obszarze B+R dla potrzeb transportu lotniczego, eksploatacji użytkowej, logistyki, monitorowania, nadzoru oraz neutralizacji zdarzeń i katastrof. Projekt przewiduje inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia potencjału badawczego poznańskiej Politechniki i PCSS w ramach takich obszarów innowacyjnych jak: eksploatacja i zastosowanie Bezzałogowych/Załogowych Statków Powietrznych i przestrzeni laboratorium B+R, integracja rozwiązań w systemie zarządzania lotniskiem, w tym elementów infrastruktury, bezpieczeństwo i ochrona funkcjonowania lotniska.

Nowoczesna baza PCSS laboratoryjna obejmować będzie m. in.:
– Laboratorium Autonomicznej i Energooszczędnej Infrastruktury Lotniska
– Laboratorium Bezpieczeństwa i Ochrony Eksploatacji Lotniska
– Laboratorium Rozwoju Bezzałogowych Statków Powietrznych
– Laboratorium Rozwoju Systemów Kontroli Lotów i Przestrzeni Powietrznej

Przedsięwzięcie wpisuje się w ramy Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.