PCSS stworzył repozytorium „Zapisy terroru” w oparciu o oprogramowanie dLibra

PCSS stworzył repozytorium „Zapisy terroru” w oparciu o oprogramowanie dLibra

4 sierpnia 2016 r. uruchomione zostało repozytorium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego – zapisyterroru.pl. Portal, na którym znaleźć można m.in. przejmujące zeznania Polaków, składane po zakończeniu II wojny światowej, został stworzony przez PCSS na bazie oprogramowania dLibra.

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego jest nową instytucją kultury, powołaną do życia w 2016 roku. Służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku.

Repozytorium zawiera dokumenty dotyczące niemieckich i sowieckich zbrodni, popełnionych podczas okupacji Polski, gromadząc tym samym świadectwa ofiar, ich rodzin i bliskich. Platforma wspiera badania naukowe, udostępnia teksty źródłowe i ich tłumaczenia oraz organizuje międzynarodową wymianę akademicką.

W ramach projektu „Zapisy Terroru” planowane jest również uruchomienie portalu internetowego, w którym publikowane będą protokoły przesłuchań świadków – obywateli polskich składających po wojnie zeznania przed Komisją. Po raz pierwszy relacje te dotrą do szerokiego grona odbiorców: umożliwią odkrycie historii rodzinnych i lokalnych, zainteresują uczonych, dziennikarzy i ludzi kultury. Dzięki tłumaczeniom na język angielski trafią do obiegu międzynarodowego, upowszechniając na świecie wiedzę o okupacji niemieckiej w Polsce i pamięć o ofiarach.

Rezorytorium dostępne jest pod adresem: http://www.zapisyterroru.pl/dlibra