Raport: „Jak udostępniać on-line zbiory instytucji kultury?”

Raport: „Jak udostępniać on-line zbiory instytucji kultury?”
W październiku 2016 r. odbył się cykl warsztatów „Jak udostępniać on-line zbiory instytucji kultury?” organizowanych przez PCSS oraz Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) w ramach finansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego serii działań edukacyjno-informacyjnych „Tu Europeana” poświęconych zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem i rozbudowywanie zbiorów portalu Europeana.eu. Zachęcamy do zapoznania się z raportem autorstwa Marcina Werli (PCSS), podsumowującym nie tylko wspomniane wydarzenie, ale także będącym wnikliwą analizą procesu udostępniana zbiorów przez instytucje kultury.

Warsztaty odbyły się w Poznaniu 26 i 27 października 2016 r. Ich celem było spojrzenie na proces udostępniana zbiorów przez instytucje kultury jak na usługę, którą instytucje te świadczą na rzecz społeczeństwa. Uczestnicy zastanawiali się wspólnie, co wchodzi w skład ekosystemu takiej usługi, jakie działania należy podjąć, aby ją dobrze zaprojektować i stworzyć wartość dla jej odbiorców, a także jak monitorować jej funkcjonowanie, aby mieć pewność, że jest ona realizowana w zgodzie z naszymi zamierzeniami i oczekiwaniami odbiorców. Spotkanie przeznaczone było dla przedstawicieli instytucji udostępniających online własne zbiory dziedzictwa kulturowego. Wzięło w nim udział 27 osób z bibliotek publicznych i uniwersyteckich, muzeów, archiwów, organizacji pozarządowych i narodowych instytucji kultury.

Raport dostępny jest w pliku PDF.

Pliki do pobrania:

Raport „Jak udostępniać on-line zbiory instytucji kultury?”