Rekordowi słuchacze

Rekordowi słuchacze
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się internetowe radia, działające dzięki systemowi EMITER, uruchomionemu w sieci PIONIER. Obecnie transmituje on sygnał ponad 50 rozgłośni radiowych, skupiając przy komputerach średnio 22 tysiące odbiorców jednocześnie.
Emiter to system dystrybucji sygnału audio nadawanego na żywo w technologii Ogg Vorbis. Ogg Vorbis to wolny od patentów format kompresji dźwięku o lepszych parametrach niż MP3. System umożliwia również nadawanie sygnału audio+wideo wykorzystując do tego celu również wolny od patentów format kompresji obrazu OggTheora.

Węzły systemu znajdują się w 9 miejskich sieciach komputerowych, tworząc w ten sposób klaster serwerów umożliwiających przeniesienie strumieni bliżej końcowego użytkownika. Z systemu korzysta jednocześnie średnio ok. 22 tysięcy użytkowników. Wartość maksymalna równoczesnych przekazów przekroczyła 24 tysiące, co przełożyło się na ponad 2,5 Gb/s ciągłego ruchu.

Co warte podkreślenia, do tej pory udało się zaobserwować, że sygnał był jednocześnie wysyłany do 68 krajów z całego świata, od Europy, po Amerykę Północną (także Hawaje i Alaska) i Południową, po najdalsze zakątki Azji.