Spotkanie projektu SymbIoTe w PCSS

Spotkanie projektu SymbIoTe w PCSS
Przez trzy dni – od 4 do 6 lipca 2017 r. – goszczą w PCSS uczestnicy spotkania projektu SymbIoTe. Głównym celem projektu jest zapewnienie interoperacyjności i dostarczeniem usług typu b2b pomiędzy platformami IoT (Internet of Things).

SymbIoTe to projekt realizowany w ramach akcji ICT 30-2015 “Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects” programu ramowego Horizon 2020 Komisji Europejskiej. Celem projektu jest rozwój technologii Internetu Rzeczy przez utworzenie wspólnej, abstrakcyjnej warstwy dla jednolitej obsługi różnych platform IoT oraz źródeł danych pomiarowych. W założeniach, dzięki wprowadzonym rozwiązaniom środowisko symbIoTe pozwoli na interoperacyjność, federację oraz roaming urządzeń inteligentnych oraz obniży koszty wejścia w środowisko dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz developerów aplikacji IoT.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom środowisko SymbIoTe pozwoli na interoperacyjność, federację oraz roaming urządzeń inteligentnych oraz obniży koszty dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz developerów aplikacji IoT.