Woman In Tech Summit

Woman In Tech Summit

„Woman In Tech Summit” to wydarzenie zasięgu międzynarodowym, skierowanym do kobiet rozpoczynających lub już realizujących swoją ścieżkę zawodową w branży IT i TECH.W cieszącym się ogromnym zainteresowaniem wydarzeniu aktywny udział weźmie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W ostatniej edycji w 2022 roku udział wzięło 10.000 uczestniczek z 84 krajów. Główne cele jakie stawiają sobie organizatorzy to stworzenie platformy, na której inspirujące kobiety mogą się spotykać, dzielić swoimi historiami i uczyć się od najlepszych organizacji technologicznych w Polsce, Europie i na świecie oraz wzmocnienie pozycji społeczności IT i TECH w środowisku akademickim i biznesowym. Jednocześnie wydarzenie jest miejscem promocji pracodawców działających w branży IT i TECH oraz prezentacji osiągnięć w takich obszarach jak Tech4Climate, Digitl ecology, Deep tech, Cybersecurity, Human-Machine interaction, Artificial inteligence czy Metaverse.

W tegorocznej, piątej już edycji wydarzenia, która odbędzie się w dniach 14-15.06.2023 w Warszawie, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe weźmie aktywny udział, prezentując i promując na stoisku osiągnięcia i projekty, w które zaangażowane są naukowczynie i pracownice merytoryczne. Jedną z prelegentek na scenie techniczne będzie Agata Filipczak, działająca w PCSS w zespole projektowym ‘Fair For Fusion’, którego celem jest stworzenie otwartej platformy do wymiany danych dla europejskiego środowiska specjalistów zajmujących się syntezą jądrową.

Udział w wydarzeniu poza promocją PCSS jako merytorycznego partnera w międzynarodowym projektach, stanowi ważny element strategii wdrażania Gender Equality Plan w Instytutach PAN.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć TUTAJ.