„Wykorzystanie idei Defence-in-Depth w architekturze bezpiecznych sieci firmowych”

„Wykorzystanie idei Defence-in-Depth w architekturze bezpiecznych sieci firmowych”

18 października 2016 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Bezpieczeństwo firmowych sieci”, której tematem będą zagrożenia, na które narażona jest firmowa sieć oraz sposoby wdrożenia pełnego systemu zabezpieczającego. Podczas wydarzenia z prezentacją wystąpi Tomasz Nowiocień – specjalista z Działu Bezpieczeństwa PCSS.

​Konferencja skierowana jest do przedstawicieli wszystkich branż m.in. finansowej, ubezpieczeniowej, przemysłu, telekomunikacji, administracji, energetyki, branży usługowej, w szczególności:

• osób odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa w firmie,
• dyrektorów i managerów ds. bezpieczeństwa,
• decydentów w sprawach wyboru i zakupu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.

Podczas wykładów uczestnik będzie miał możliwość dowiedzieć się jak uniknąć włamań, awarii czy utraty cennych informacji w firmie.

Tomasz Nowocień z Działu Bezpieczeństwa PCSS przedstawi prezentację dotyczącą „Wykorzystania idei Defence-in-Depth w architekturze bezpiecznych sieci firmowych”.