Zapraszamy na studia podyplomowe „Prosty język w instytucjach publicznych”

Zapraszamy na studia podyplomowe „Prosty język w instytucjach publicznych”

Do 15 października 2023 roku potrwają zapisy na podyplomowe studia „Prosty język w instytucjach publicznych”, realizowane przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie programu przygotowanego we współpracy Urzędu Miasta Poznania oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy piszą i wysyłają do różnych grup odbiorców oficjalne teksty w formie tradycyjnej lub elektronicznej, szczególnie dla pracowników różnego typu urzędów i instytucji: centralnych, wojewódzkich i miejskich, powiatowych i gminnych, urzędów skarbowych, organów kontrolnych, sądów, prokuratur itp. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy będą umieli z jednej strony tworzyć teksty zgodne z regułami prostej polszczyzny, z drugiej zaś weryfikować inne teksty w taki sposób, aby były one zrozumiałe.

Studia, prowadzone na UAM, realizowane są na bazie specjalnego programu „Proste Pismo”, współtworzonego przez Urząd Miasta Poznania oraz programistów z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Program jest nie tylko bazą materiałów, ale działa także jak słownik i korektor podpowiadający urzędnikowi możliwości uproszczenia tekstu.

Więcej informacji znaleźć można na stronie UAM.