Dostawa i montaż urządzeń chłodzących do Budynku Sal Technologicznych CBPIO

Dostawa i montaż urządzeń chłodzących do Budynku Sal Technologicznych CBPIO

W Budynku Sal Technologicznych Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego odbyła się dostawa i montaż urządzeń systemu chłodzenia technologicznego. Dzięki powiększeniu mocy chłodniczej, BST zostanie wyposażony w dwa tory chłodzenia o mocy 1,2 MW każdy, dzięki czemu możliwe będzie zapewnienie wysokiego poziomu dostępności urządzeń chłodzonych klasycznie przy pomocy powietrza z wykorzystaniem czynnika chłodniczego.

Dodatkowo, w ramach modernizacji urządzeń, zwiększona zostanie wydajność energooszczędnego systemu chłodzenia, co wydłuży czas działania systemu klimatyzacji bez udziału sprężarek wytwarzających chłód. Wpłynie to na znaczące zmniejszenie kosztów chłodzenia.

W ramach poprzednich dostaw uruchomiono natomiast dwa nowe transformatory o mocy 2,5 MW oraz powiększono infrastrukturę szynoprzewodów o 100%, co stanowi duży postęp w rozwoju serwerowni PCSS. Rozbudowa ta pozwala na zwiększenie następujących funkcjonalności:

  • Zapewnienie stabilnego i niezawodnego zasilania: Posiadając więcej transformatorów o dużej mocy, możemy zagwarantować, że serwerownia będzie działać stabilnie i bez przerw w dostawie energii elektrycznej. To kluczowe dla utrzymania ciągłości działania serwerów i innych urządzeń w serwerowni,
  • Możliwość zwiększenia mocy obliczeniowej: Dzięki poszerzeniu infrastruktury szynoprzewodów, możemy wykorzystać większą powierzchnię w serwerowni i zainstalować nowe serwery HPC, obliczeniowe, chmurowe oraz systemy storage. To umożliwi nam zwiększenie mocy obliczeniowej i przetwarzania danych,
  • Redukcję ryzyka: Dzięki posiadaniu większej ilości transformatorów o dużej mocy, redukujemy ryzyko awarii i zapewniamy redundancję w dostawie energii elektrycznej. To zwiększa poziom bezpieczeństwa i niezawodności w działaniu serwerowni,
  • Skalowalność: Rozwój serwerowni wraz z instalacją nowych serwerów HPC obliczeniowych, chmurowych oraz systemów storage oznacza, że w przyszłości będziemy mogli łatwiej rozbudowywać naszą infrastrukturę. Jest to ważne, gdyż rosnące wymagania klientów dotyczące mocy obliczeniowej i przetwarzania danych będą wymagały ciągłego rozwijania infrastruktury serwerowej.