Recertyfikacja ISO 27001/9001

Recertyfikacja ISO 27001/9001

W wyniku recertyfikacji Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przedłużyło o kolejne trzy lata świadczenie swoich usług zgodnie z ISO27001 oraz ISO9001. Audyt przeprowadzony został w dniach 12-14 kwietnia przez TUV NORD. Oprócz dotychczasowych usług poszerzony został zakres o świadczenie usług w obszarze centrów danych zarówno dla bezpieczeństwa informacji jak i kontroli jakości.

PCSS uzyskało pierwszą certyfikację swojej działalności w 2020 roku, przedłużając ją w chwili obecnej na kolejne 3 lata, tj. do maja 2026 roku. Mamy nadzieję, że efekty świadczonych usług widoczne są dla wszystkich naszych użytkowników akademickich oraz klientów w sferze gospodarczej.