dr inż. Norbert Meyer powołany do 2. edycji grupy INFRAG

dr inż. Norbert Meyer powołany do 2. edycji grupy INFRAG

W kwietniu br. powołana została druga edycja grupy eskperckiej INFRAG. To niezależna grupa ekspertów, działających przy EuroHPC, której zadaniem jest określanie długofalowych planów rozwoju infrastruktury dla zaawansowanych obliczeń (HPC), skojarzonych z nimi wymagań dla infrastruktury danych, usług z tym skojarzonych. Kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych PCSS – dr inż. Norbert Meyer powołany został powtórnie do nowej grupy INFRAG.

W odniesieniu do rozwoju HPC w Europie i na świecie grupa INFRAG (Infrastructure Advisory Group) zajmuje się również we współpracy z RIAG (Research Infrastructure Advisory Group) wyznaczeniem kierunków strategicznego rozwoju badań w obszarze zaawansowanych obliczeń i usług danych.

W pierwszej swojej edycji INFRAG przyczyniło się do określenia wymagań jakimi należy kierować się w budowie systemów pre-eksaskali w Europie, będącymi pierwszym krokiem w budowie systemów exaskalowych. Pierwsze 3 systemy pre-eksaskali powstają w chwili obecnej w ośrodkach CSC (Finlandia), CINECA (Włochy) oraz BSC (Hiszpania).