Podsumowanie projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”

Podsumowanie projektu  „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”

„Do tej pory ten projekt istniał przede wszystkim w głowach pomysłodawców oraz osób, które uczestniczyły w jego realizacji. Jednak teraz możemy go Państwu przedstawić. eDWIN to projekt bardzo duży i niezwykle szeroki, jeśli chodzi o zakres oddziaływania oraz liczbę osób, które go realizowały” – tak Mariusz Tatka, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Poznaniu, przemawiał na rozpoczęciu pierwszej konferencji podsumowującej trzyletnie prace nad platformą doradczą eDWIN.

Konferencja zorganizowana 17 maja w Krakowie była pierwszą z czterech, które mają na celu podsumowanie projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”, w ramach którego powstała platforma doradcza eDWIN.

Podczas spotkania obecni wysłuchali czterech wykładów na następujące tematy:

  • „eDWIN – Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” – Maciej Zacharczuk (Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu),
  • „Znaczenie akcesu informacji w innowacyjnym podejściu do wymogów integrowanej ochrony roślin” – profesor Paweł Bereś (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy),
  • „Podręczny doradca rolnika. Praktyczne wykorzystanie platformy eDWIN i Wirtualnego Gospodarstwa” – Michał Głombicki (Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu),
  • „Dalsze perspektywy rozwoju platformy doradczej eDWIN”.

Ostatnim punktem konferencji był panel dyskusyjny. Podczas dyskusji Maciej Zacharczuk podkreślał, że istotnym elementem rozbudowy platformy eDWIN będzie kwestia dotycząca nawozów na polach.

W następnych dniach zaplanowane są kolejne konferencje podsumowujące projekt eDWIN, organizowane przez:

  • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 20 maja w Piasecznie,
  • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – 27 maja w Poznaniu,
  • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – 31 maja w Kościerzynie

źródło: https://www.edwin.gov.pl/