Dzień Informacyjny z Office 365 dla MAN-HA

Dzień Informacyjny z Office 365 dla MAN-HA
Zapraszamy na Dni Informacyjne z Office 365 dla projektu MAN-HA (Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności), które odbędą się w czterech polskich miastach. Na najbliższe spotkanie zapraszamy 15 lipca 2014 r. do Poznania.

Spotkanie ma na celu zapoznanie przyszłych administratorów usług z pakietem Office 365 na poziomie wdrażania, zarządzania i utrzymania środowiska Office 365. Pakiet ten to innowacyjne i wydajne rozwiązanie wspierające współpracę w procesach edukacji.

Jest to wydajna platforma współpracy dla pracowników uczelni wyższych, jednostek badawczych oraz studentów i uczniów. Usługa będzie dostępna dla instytucji akademickich, badawczo-rozwojowych, instytutów PAN oraz studentów. Bezpłatny dostęp dla wszystkich użytkowników sieci miejskich MAN oraz sieci krajowej Pionier w ramach realizacji projektu MAN-HA.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy:

  1. Wprowadzenie do usługi Office 365
  2.  Przeprowadzenie weryfikacji uprawnień
  3.  Dodawanie niestandardowej domeny do Office 365
  4.  Wykonywanie zadań początkowych – konta użytkowników
  5.  Korzystanie z usług Exchange Online, SharePoint Online, Lync Online
  6.  Praca z dokumentami w usłudze Office 365
  7.  SkyDrive oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w usłudze SkyDrive Pro

Zapraszamy na spotkania:

15.07 Poznań
18.07 Gdańsk
22.07 Warszawa (wolne miejsca zapraszamy!*)
24.07 Wrocław (wolne miejsca zapraszamy!*)

* wolne miejsca – zapisy: agat@man.poznan.pl