Ponad 10000 hotspotów eduroam w Europie

Ponad 10000 hotspotów eduroam w Europie
24 lipca 2014 r. liczba lokalizacji z włączoną usługą eduroam przekroczyła na Starym Kontynencie 10 tysięcy. W Polsce liczba lokalizacji usługi, dostępnej poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER, to 655.

Usługa eduroam to system prostego i bezpiecznego roamingu adresowany osób związanych ze środowiskiem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce, jak i za granicą). Prostota korzystania z eduroam jest porównywalna do używania telefonu komórkowego – wystarczy uruchomić urządzenie w zasięgu sieci eduroam i po chwili użytkownik może korzystać z Internetu. Zasadniczą cechą usługi eduroam jest z jednej strony ochrona jego prywatności, a z drugiej strony zapewnienie identyfikacji użytkownika w wypadku, gdyby dopuścił się naruszenia prawa, a przede wszystkim informacji o lokalizacji, w której aktualnie przebywa.

Głównym założeniem projektu jest wdrożenie i udostępnienie usługi eduroam dla środowisk naukowych i akademickich. Poza zbudowaniem infrastruktury, w ramach projektu przygotowuje się również bazę informacji o dostępności usługi i bazę wiedzy na temat możliwości korzystania z eduroam i możliwości przyłączania się kolejnych instytucji.

Projekt ma na celu uruchomienie i udostępnienie usługi eduroam w sieci PIONIER. Usługa ta zapewnia środowisku akademickiemu dostęp do sieci we wszystkich lokalizacjach eduroam na świecie, za pomocą jednego autoryzowanego konta, gwarantując we wszystkich lokalizacjach taki sam sposób dostępu do sieci jak w jednostce macierzystej.