ORIENTplus łączy Europę z Chinami

ORIENTplus łączy Europę z Chinami
12 kwietnia 2013 r. w Londynie odbędzie się spotkanie poświęcone uruchomieniu nowego, szybszego połączenia sieciowego Europa-Chiny w ramach projektu ORIENTplus, którego celem jest zapewnienie łączności pomiędzy sieciami naukowymi Chin i Europy. W ostatnim czasie szybkość tego łącza została zwiększona do 10 Gbps, co umożliwia bliższą współpracę naukową, jak również rozszerzenie współpracy i tworzenie nowych projektów.

Na spotkaniu w Londynie głos zabiorą przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz rządu Chin, dyrektorzy sieci naukowych w Chinach (CERNET i CSTNET), a także przedstawiciel DANTE, jako reprezentant europejskiej sieci GÉANT. W trakcie wystąpień przybliżona zostanie tematyka związana z projektem ORIENTplus, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania łącza do prowadzenia działalności naukowo-badawczej z partnerami z Chin.

Więcej informacji o spotkaniu dostępne jest na stronie internetowej projektu ORIENTplus.

Szczegółowa agenda spotkania dostępna jest tutaj.

Istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa w tym spotkaniu za pośrednictwem wideokonferencji lub poprzez odbiór transmisji wideo. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących możliwości zdalnego połączenia prosimy o kontakt z Miłoszem Przyweckim.