XVI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

XVI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
Już po raz szesnasty zapraszamy na Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Przez trzy dni (9-11 kwietnia 2013 r.) państwowe uczelnie wyższe oraz Polska Akademia Nauk otwierają swoje pracownie naukowe i laboratoria dla publiczności. Program tegorocznego Festiwalu jest niezwykle bogaty, obejmuje zarówno nauki humanistyczne, jak i ścisłe. Pierwszego dnia Festiwalu zapraszamy do ośrodka Polskiej Akademii Nauk na ul. H. Wieniawskiego 17/19.

Na uczestników będą czekać wykłady, koncerty, pokazy filmów, stoiska interaktywne, konkurs, oraz warsztaty w laboratorium. Będzie również możliwość zwiedzenia serwerowni PCSS. Program Festiwalu przygotowały: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IChB PAN w Poznaniu, Instytut Dendrologii PAN w Poznaniu, Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka, Instytut Nauk Prawnych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, Biblioteka Kórnicka PAN, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Program wydarzenia organizowanego w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN jest dostępny tutaj.