Rejestracja abstraktów na i3 do końca października

Rejestracja abstraktów na i3 do końca października
W dniach 1-3 grudnia 2010 roku we Wrocławiu odbędzie się druga edycja Konferencji „i3: internet – infrastruktury – innowacje”. Jeszcze tylko do końca października można zgłaszać swoje abstrakty i zgłaszać prelegentów.
„e-Nauka kluczem rozwoju” takie hasło będzie przyświecało tegorocznej Konferencji. Adresowana jest ona do specjalistów z obszaru IT, zajmujących się problematyką szeroko pojętego Internetu, zaawansowanych usług, architektur sieci i systemów, technologii transmisyjnych oraz społeczno-prawnymi aspektami cyberprzestrzeni. Jednym z nurtów konferencji będzie prezentacja rozwiązań i dobrych praktyk z obszaru wielodziedzinowej integracji z technologiami ICT.

Ze względu na specyfikę i sposób ujęcia problematyki konferencja adresowana jest także z jednej strony do studentów pokrewnych kierunków, z drugiej strony do wszystkich użytkowników sieci, niezależnie od dziedziny, jaką reprezentuje.

Do końca października należy zgłaszać swoje abstrakty i wystąpienia prelegentów na Konferencji. Rejestracja uczestników trwać będzie do końca listopada.