Aktywność PCSS w okresie pandemii koronawirusa i związanej z nią masowej kwarantanny

Aktywność PCSS w okresie pandemii koronawirusa i związanej z nią masowej kwarantanny

​Ostatnie tygodnie przyniosły nam zmianę oblicza świata, jaki do tej pory znaliśmy; nikt nie spodziewał się, że wiele aspektów naszego codziennego życia tak szybko będzie musiało przenieść się do domeny wirtualnej.

Nowe wyzwania z jakimi przyszło nam się zmierzyć w tych trudnych czasach, wpisują się w naszą misję badań i rozwoju technologii oraz zastosowań dla cyfrowej nauki, gospodarki i społeczeństwa. Rozpoznawalnym znakiem PCSS jest również to, że wiele wyników naszych prac wdrażamy w postaci usług i produktów dostępnych w ramach naszej infrastruktury sieciowej oraz obliczeniowej. W ten sposób od lat staramy się powiększać potencjał cyfrowych aplikacji oraz ich dostępność dla nauki, edukacji, gospodarki oraz społeczeństwa.

Polska infrastruktura informatyczna nauki jest gotowa, by służyć nowym wyzwaniom społecznym: w czasie ogólnoświatowej kwarantanny umożliwić kontakt, udostępnić narzędzia zdalnej, wspólnej i bezpiecznej pracy, zapewnić jak najszersze możliwości zapewnienia ciągłości prac badawczych, edukacji, administracji czy też funkcjonowania przedsiębiorstw, wreszcie także wspierać dostęp do kultury czy nawet potrzeb duchowych.

Dzisiaj, gdy niemal wszyscy pracownicy PCSS pracują w trybie zdalnym, najlepsze z rozwiązań, które do tej pory służyły nam do współpracy w projektach badawczych, dostosowujemy do wykorzystania na dużą skalę przez pracowników uczelni, szkół czy urzędów. Rozpoczęliśmy już pierwsze szkolenia w postaci webinariów nt. jak wykorzystywać usługi PIONIER Research Classroom w zdalnych lekcjach wspierając dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Nasz system NABÓR pozwala na prowadzenie w pełni elektronicznej rekrutacji do przedszkoli. Biblioteki cyfrowe oparte na systemie dLibra oraz muzea cyfrowe funkcjonujące w systemie dMuseion w sposób ciągły udostępniają swoje zasoby na potrzeby prowadzenia badań, realizacji scenariuszy edukacyjnych czy rozwoju własnych zainteresowań historią lokalną. Żyjące laboratoria FutureLabs i przestrzeń Coworking przenoszą się w społeczną wirtualną przestrzeń zaangażowania wolontariuszy do współpracy w podejmowaniu nowych wyzwań technologicznych.

Jesteśmy otwarci na dzielenie się naszym doświadczeniem i kompetencjami oraz pozostajemy skoncentrowani na naszej misji tworzenia pomocnych i efektywnych zastosowań nowoczesnych technologii. Będziemy za pośrednictwem naszych kanałów informacyjnych dynamicznie informować o wszystkich naszych podejmowanych działaniach.

Warto rozszerzać społeczność wokół PCSS i zwiększać efektywność działań w przestrzeni wirtualnej.